2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6102921

Statystyki

Z listu Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego - 2 czerwca 2008 r.

„W naszej diecezji w Roku św. Pawła Apostoła postanowiliśmy podjąć działania, które umożliwią osobom obłożnie chorym przyjęcie niedzielnej Komunii św., a przez to budowanie żywej jedności z parafią […] Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa był chwalebny zwyczaj, że na zakończenie Mszy św. kapłan przekazywał Komunię św. wybranym osobom, zwłaszcza krewnym, by zanieśli ją swoim chorym w domach. […] Sobór Watykański II przypomniał, a II Synod Ogólnopolski zachęcił do realizacji tego starodawnego zwyczaju Kościoła, by przygotować świeckich pomocników. Oni także mogą, za specjalnym pozwoleniem Biskupa, pomagać kapłanom w rozdawaniu Komunii św. podczas uroczystości, gdy na Mszach św. gromadzi się więcej wiernych. Zwykle w parafiach duszpasterze udają się z posługą spowiedzi i Komunią św. do osób. chorych w pierwszy piątek miesiąca lub w pierwszą sobotę. W niedzielę zaś duszpasterze zajęci są w kościołach i kaplicach. Dlatego w wielu już diecezjach przygotowano grupę wiernych świeckich, których nazywamy nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., by w imieniu parafii w niedzielę zanosili Komunię św. osobom obłożnie chorym.”

**************

Z naszej parafii do posługi szafarza nadzwyczajnego zostali przygotowani i pobłogosławieni przez Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego panowie:

w 2008 roku

  • Wiesław Koszela
  • Michał Szczepanik

w 2011 roku

  • Władysław Smalarz
  • Leon Wdowik (+ 5.02.2014)

przez Ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wątrobę w 2014 roku:

  • Krzysztof Cisło

W każdą niedzielę nadzwyczajni szafarze  Komunii św. roznoszą Najświętszy Sakrament chorym, którzy tego pragną. Zagłoszenia chorych można dokonać w biurze parafialnym lub telefonicznie 17 856 84 72. Posługa szafarzy jest bezinteresowna.

 

Linki:

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w Diecezji Rzeszowskiej

Instrucja Kongregacji ds. Duchowieństwa - Watykan 19 marca 2004 r.

Błogosławieństwo Szafarzy w dniu 1 marca 2014 r. - parafia Świętej Rodziny

Szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej - 15.06.2008 r. - parafia Tarnowiec

Transmisja na żywo

HASŁO ROKU

ZGROMADZENI
NA ŚWIĘTEJ
WIECZERZY

Dzisiaj jest

poniedziałek,
20 września 2021

(263. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...