2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6102914

Statystyki

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w trzeciej klasie gimnazjum i ósmej szkoły podstawowej, poprzedzone jest rocznym przygotowaniem przy parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania. Zapisy odbywają się rok wcześniej w czerwcu. Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej. Kandydat przez rok uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach w grupach i raz w miesiącu we wspólnej Mszy Św. z homilią i konferencją. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest uczestnictwo w w/w spotkaniach, katechezie szkolnej, niedzielnej Mszy Św., spowiedź, udział w nabożeństwach, modlitwa osobista oraz zaliczenie egzaminu końcowego. Dokumentem koniecznym jest skrócony odpis aktu chrztu. W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest ks. Sebastian Sobkowiak MSF

Termin bierzmowania: 30 sierpnia 2020 - godz. 12.00

Do sakramentu bierzmowania przystępujemy w stanie łaski uświęcającej. Także świadkowie bierzmowania (dla dziewcząt - kobieta, dla chłopców - mężczyzna) uczestniczą w pełni w ofierze Mszy św. i przystępują do Komunii św.

Informacje na temat bierzmowania osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.


Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii przebiega w sposób następujący:

Uczniowie klas VII SP

  • Prowadzą indeks formacji młodzieży diecezji rzeszowskiej, „zbierając podpisy” w pierwszy piątek miesiąca.
  • Przystępują wtedy do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestniczą we Mszy św.

Uczniowie klas III Gimnazjum i VIII SP

  • Prowadzą indeks formacji młodzieży diecezji rzeszowskiej, „zbierając podpisy” w pierwszy piątek miesiąca.
  • Przystępują wtedy do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestniczą we Mszy św.
  • Ponadto biorą udział w nabożeństwach i uroczystościach kościelnych wyznaczonych przez księdza prowadzącego (wkładka do indeksu).
  • Gromadzą się na spotkaniach:

- Raz w miesiącu z kapłanem

- Co dwa tygodnie z animatorami w grupach

- Uczestniczą z zaangażowaniem w katechezie szkolnej

  • Zdają egzamin na podstawie „katechizmu dla bierzmowanych”, zaliczając jego treść.

 

Katechizm Kościoła Katolickiego (1315 – 1321)

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17).

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

Na Wschodzie sakramentu bierzmowania udziela się bezpośrednio po chrzcie, a po nim następuje uczestnictwo w Eucharystii. Ta tradycja uwypukla jedność trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W Kościele łacińskim udziela się bierzmowania po osiągnięciu „wieku używania rozumu”. Jego udzielanie jest zazwyczaj zarezerwowane dla biskupa, aby wskazać w ten sposób, że bierzmowanie umacnia więź z Kościołem.

Kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki szafarza i słowami: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Jeśli bierzmowanie nie jest celebrowane razem z sakramentem chrztu, jego więź z chrztem zostaje wyrażona między innymi przez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Celebracja bierzmowania podczas Eucharystii sprzyja podkreśleniu jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Transmisja na żywo

HASŁO ROKU

ZGROMADZENI
NA ŚWIĘTEJ
WIECZERZY

Dzisiaj jest

poniedziałek,
20 września 2021

(263. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...