Menu

Nowy rok formacyjny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5665637

Statystyki

MODLITWA W INTENCJI MISJI ŚWIĘTYCH

O dobry i miłosierny Boże, nasz Ojcze! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które odbędą się w naszej parafii. Spraw łaskawie, aby te Misje przyniosły Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty, bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje!”

Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przygotować się i owocnie przeżyć czas Misji Świętych. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii.

Maryjo, Matko Boża i ucieczko grzeszników, bądź Matką parafii naszej i wspieraj nas prośbami swymi.

Święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, czuwaj nad nami, jak czuwałeś nad Niepokalaną Matką i Jej Bożym Synem.

Najświętsza Rodzino z Nazaretu Ciebie na patronkę i opiekunkę Misji naszych obieramy. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas.Amen.

PLAN MISJI ŚWIĘTYCH

_______________________________

SOBOTA – 3 października

18.00 – Msza św. na rozpoczęcie Misji z obrzędem wprowadzenia misjonarzy

20.00 – Koncert zespołu „Siewcy Lednicy”

_______________________________

NIEDZIELA – 4 października

dzień rozpoczęcia Misji

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 – Msze św. z nauką misyjną

17.15 – Nabożeństwo różańcowe 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną

19.15I spotkanie misyjne dla młodzieży zakończone Apelem – przynosimy lampiony

_______________________________

PONIEDZIAŁEK – 5 października

dzień osobistej refleksji

  8.45  – Modlitwy poranne

  9.00 – Msza św. z nauką misyjną 

16.00Spotkanie misyjne dla dzieci

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną 

19.15Spotkanie misyjne dla kobiet

20.00 – Msza św. z nauką misyjną zakończona Apelem – przynosimy lampiony

_______________________________

WTOREK – 6 października

dzień żywej wiary 

w czasie Mszy św. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i bierzmowania, przynosimy świece

  8.45 – Modlitwy poranne

  9.00 – Msza św. z nauką misyjną 

16.00Spotkanie misyjne dla dzieci

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną

19.15Spotkanie misyjne dla mężczyzn

20.00 – Msza św. z nauką misyjną zakończona Apelem – przynosimy lampiony  

_______________________________

ŚRODA – 7 października

dzień przebaczenia i pojednania

okazja do spowiedzi w godzinach: 8.00 - 9.30, 16.45 – 18.15, 19.30 – 20.15 

  8.45  – Modlitwy poranne

  9.00 – Msza św. z udziałem osób starszych i chorych z możliwością przyjęcia sakramentu namaszczenia i błogosławieństwem 

16.00Spotkanie misyjne dla dzieci 

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną 

19.15II spotkanie misyjne dla młodzieży

20.00 – Msza św. z nauką misyjną zakończona  Apelem – przynosimy lampiony

_______________________________

CZWARTEK – 8 października

dzień rodziny chrześcijańskiej

w czasie wszystkich Mszy św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 

  8.45  – Modlitwy poranne

  9.00 – Msza św. z nauką misyjną

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo do Świętej Rodziny 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną

– po Mszy św. błogosławieństwo rodzin 

20.00 – Msza św. z nauką misyjną

– po Mszy św. błogosławieństwo rodzin zakończone Apelem – przynosimy lampiony 

_______________________________

PIĄTEK – 9 października

dzień krzyża i pamięci o nieobecnych 

  8.45  – Modlitwy poranne 

  9.00 – Msza św. z nauką misyjną i nabożeństwo drogi krzyżowej 

17.00 – Nabożeństwo wdzięczności Bogu za zmarłych przodków, którzy przekazali nam życie, wiarę i wywalczyli wolność 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną

– po Mszy św. modlitwy ekspiacyjne – wynagradzające Majestatowi Bożemu za grzechy parafii i ojczyzny, popełnione w ostatnich latach

20.00 – Msza św. z nauką misyjną zakończona Apelem – przynosimy lampiony

_______________________________

SOBOTA – 10 października

dzień poświęcony Matce Najświętszej i św. Józefowi

  8.45  – Modlitwy poranne

  9.00 – Msza św. z nauką misyjną 

11.00Nabożeństwo dla dzieci przedszkolnych z błogosławieństwem dzieci i matek w stanie błogosławionym 

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne

18.00 – Msza św. z nauką misyjną

– po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu, procesja wokół kościoła, uroczyste zawierzenie parafii Świętej Rodzinie i ostatni Apel – przynosimy lampiony

_______________________________

NIEDZIELA – 11 października

dzień zakończenia

na 18.00 pod krzyż misyjny przynosimy krzyże domowe, które zostaną na nowo poświęcone

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 – Msze św. z nauką misyjną

17.15 – Nabożeństwo różańcowe 

18.00 – Msza święta na zakończenie Misji Świętych

– po Mszy nabożeństwo zakończenia Misji, procesja do krzyża misyjnego, odnowienie przyrzeczeń krzyżowi świętemu i adoracja, błogosławieństwo apostolskie, przekazanie ewangeliarza, stuł i kluczy od kościoła księdzu proboszczowi, pożegnanie misjonarzy

_______________________________

Telegram przed Misjami Parafialnymi

Czcigodny Księże Proboszczu, drodzy Współbracia Kapłani, ukochani Parafianie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pragnę skierować do Was tych kilka słów zachęty odnośnie Misji Świętych, które będziemy przeżywali w naszej parafii.

Misje Święte, to wydarzenie największej rangi w duchowym życiu Parafii. Przeprowadza się je raz na dekadę, czyli raz na 10 lat, a niejednokrotnie i rzadziej. Mają one swoją określoną strukturę i program. Z zasady żyją własnym życiem, kierując się swoimi prawami. Ich zakres i znacznie są znacznie większe niż rekolekcji. Rekolekcje z reguły przygotowują człowieka do głębszego przeżycia jakiegoś wydarzenia religijnego np. świąt, odpustu lub przyjęcia sakramentów świętych.

Jakże inne, głębsze jest oddziaływanie Misji Świętych. Już samo przygotowanie rozpoczęte kilka miesięcy przed Misjami powinno uświadomić ich duchowe znaczenie dla życia człowieka i wspólnoty, w której żyje i w której doświadcza swojej religijności.

Ze swojej strony, jako Misjonarze Świętej Rodziny włączyliśmy Was w nasze modlitwy zakonne. W intencji Waszej parafii i Waszych rodzin odprawianych jest także wiele Mszy Świętych. Każdego roku przez cały miesiąc listopad modlimy się za zmarłych parafian z parafii, w których głosiliśmy lub będziemy głosili Słowo Boże, a przez cały maj codziennie odprawiamy Mszę Świętą w intencji żywych członków Waszych rodzin. Na każdą Mszę Świętą zapraszamy Waszych Aniołów Stróżów, by zebrali dobro z Waszych rodzin i złożyli na ołtarzu. Duchowe owoce tej modlitwy ofiarowujemy w intencji dusz czyśćcowych, jako wynagrodzenie za ich grzechy. Pana Boga prosimy, by w swoim miłosierdziu zezwolił naszym zmarłym, aby nas swoją modlitwą wspomagali w odnowieniu wiary w naszych rodzinach. Pamiętajmy, że wielu naszych zmarłych to również święci i błogosławieni.

Zwracamy się także do Was drodzy parafianie byście i Wy czynnie włączyli się w dobre przygotowanie do Misji Świętych dlatego:

1. Prosimy o odmawianie pozostawionej modlitwy w intencji Misji Świętych;

2. Proponujemy byście intencje Misji Świętych włączali do modlitwy powszechnej w Mszach św.;

3. Zachęcamy do postu i modlitwy w intencji Misji Świętych;

4. Zachęcamy do ukierunkowania w intencji Misji Świętych nabożeństw takich jak: pierwsze piątki, pierwsze soboty miesiąca, nabożeństwa wielkopostne (droga krzyżowa), nabożeństwa majowe, czerwcowe czy październikowe;

5. Grupy modlitewne zachęcamy do intensywniejszej modlitwy w intencji Misji Świętych (żywy różaniec, młodzież, dzieci itp.).

6. Chorych prosimy o ofiarowanie cierpienia w intencji Misji Świętych:

7. Dzieci zachęcamy do zbierania dobrych uczynków - jako duchowego daru na Misje Św. (niech wypisują je na zrobionym z papieru sercu, które w czasie Misji Świętych przyniosą w darze ołtarza);

8. Prosimy rodziny, by modliły się o przerwanie zła (alkoholizmu, narkomanii, pornografii, przekleństwa, hazardu, uzależnienia od TV, Internetu, czy komputerów, telefonów komórkowych);

Dobre przygotowanie jest gwarancją, że Misje wycisną trwały ślad w sercach wiernych. Od dobrego przygotowania zależy bardzo wiele. W czasie Misji mogą dziać się rzeczy wielkie, nawet cuda, a może wszystko przejść bez odzewu.

Drodzy Przyjaciele wydaje się, że te cuda potrzebne są zwłaszcza dzisiaj.  By one mogły się dokonać potrzebne są Misje Święte, które mają zrewidować wiarę w człowieku i mają na nowo osadzić go na fundamencie wiary. W czasie Misji Świętych wierni mają znaleźć odpowiedź na pytania, jaka jest ich wiara? Jaki obraz Boga noszą w sercu? Czy wierzą, że Bóg przemówił do człowieka objawiając ludzkości Siebie Samego i swoją tajemnicę? Jest to konieczne ze względu za zamieszanie wokół pojęcia Boga i wiary, gdyż na skutek błędnych poglądów i fałszywych interpretacji, nawet wybrani chrześcijanie katolicy, zostają zwiedzeni ulegając destrukcyjnym wpływom. Ludzie coraz częściej cofają się w wierze do czasu sprzed objawienia i zaczynają wierzyć po swojemu, negują poszczególne przykazania lub traktują je wybiórczo. W parlamentach świata przegłosowują i usuwają prawa Boże, wprowadzając na ich miejsce prawa bezbożne. Jest to całkowicie sprzeczne z Objawieniem Bożym i może ściągnąć na cale narody nie błogosławieństwo a przekleństwo.

Żyjąc w tym chorym świecie, musimy na nowo przeżyć doświadczenie prawdziwej chrześcijańskiej wiary i uświadomić sobie, że My, chrześcijanie katolicy, wierzymy nie tylko w Boga, ale że przyjęliśmy za prawdę, iż Bóg przemówił do człowieka i My zawierzyliśmy Jego Słowom. Że w świetle wiary dał nam zrozumienie Swojej Tajemnicy, świata i sensu ludzkiego życia, cierpienia i śmierci, problemu zła i grzechu. To On, Stwórca wszystkiego, rozpostarł przed nami wspaniałą perspektywę życia wiecznego zapraszając nas do Swojego Królestwa. Jest to perspektywa życia, które już nigdy nie będzie miało końca. To ten Bóg przemówił do nas ostatecznie przez Swojego Syna, który z wysokości Krzyża wyznał ludzkości miłość do końca. Moc tego krzyża włożył w ręce swoich uczniów, którym zagwarantował, że jeśli uwierzą to w Jego imię, to całe piekło będzie im posłuszne. I właśnie o tej wierze będziemy mówili i tą wiarę będziemy odnawiali w czasie Misji Świętych w naszej parafii. Prawdziwa bowiem wiara, jest ukazywaniem nieskończonego Miłosierdzia Bożego i doświadczeniem niezmierzonych bogactw Ducha Świętego w którego Mocy głosimy prawdę o Bogu i człowieku, dając wiernym nadzieję życia wiecznego.

W oczekiwaniu na Misje Święte wszystko skadam w serce Niepokalanej i Świętego Józefa. 

Święta Rodzino z Nazaretu –

Jezu, Maryjo, Józefie oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas. Amen

 

Z modlitwą

Ks. Bogusław Jaworowski     
     Misjonarz Świętej Rodziny                                    

 

Transmisja na żywo

HASŁO ROKU

WIELKA TAJEMNICA
WIARY

Dzisiaj jest

poniedziałek,
21 września 2020

(265. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...