Wyszukiwanie

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Andrzej Kinal MSF
Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje Róż Żywego Różańca - lipiec 2016

Róża I

l. O łaskę wiary dla męża Jerzego.

2. O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników.

Róża II

l. O radość wieczną dla siostry Elżbiety.

2. O dary Ducha Św. dla posługujących w Caritasie.

Róża III     

l. O pogłębienie wiary i dobrą spowiedź.

2. Dziękczynna za wyproszone łaski.

Róża IV

l. O łaskę zdrowia dla Waleni.

2. O potomstwo dla małżeństw bezdzietnych.

Róża V

l. O łaskę uzdrowienia z chorób dla żony Marii.

2. W intencji matek w stanie błogosławionym.

Róża VI     

l. O wyzwolenie z nałogu tytoniowego dla Jacka i Sylwii.

2. W intencji dzieci, które przyjęły sakrament I Komunii Św. i Bierzmowania.

Róża VII 

l. O łaskę uzdrowienia dla ciężko chorych w rodzinie.

2. O światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla córki i wnuczek.

Róża VIII

l. O pomyślne rozwiązanie ważnej sprawy.

2. O łaskę zdrowia dla małego Antosia.

Róża IX

l. O łaskę zdrowia dla ciężko chorych synów.

2. W intencji biskupów naszej diecezji i kapłanów pracujących w naszej parafii.

Róża X

l. O wyzwolenie z nałogu tytoniowego dla Małgorzaty i opatrzność Bożą dla rodziny Brudaków.

2. O powołanie nowych członków do naszej wspólnoty.

Róża XI

l. O łaskę zdrowia dla Władysława.

2. W intencji Radia Maryja i Radia Via oraz wszystkich środków masowego przekazu.

Róża XII

l. O pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia dla córki.

2. O zdrowie dla Julii, Joli, Bogusi i Marii.

Róża XIII   

l. W intencji Ojca Świętego Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI oraz o beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2. Dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II.

Róża XIV

l. O pomyślny przebieg operacji dla brata Janusza i powrót do zdrowia.

2. O łaskę potomstwa dla małżeństwa.

Róża XV

l. O pomyślne rozwiązanie ważnej sprawy.

2. O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot.

Róża XVI

l. O dary Ducha Św. dla posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

2. W intencji Misji Świętych oraz misjonarzy posługujących w kraju i poza jego granicami.

Róża XVII 

l. O ulgę w cierpieniu dla chorych i cierpiących.

2. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

Róża XVIII

l .O łaskę zdrowia dla ks. Andrzeja Rabija.

2. O pokój w Ojczyźnie, naszych sercach, rodzinach i na całym Świecie.

Róża XIX

1. W intencji naszej Ojczyzny i światło Ducha Św. dla Prezydenta i rządzących.

2. Za + Brata Mariana, ++ Kapłanów MSF i ++ członków wspólnoty różańcowej.

Róża XX    

l. O dobre przygotowanie do spotkania z Ojcem Św. podczas ŚDM w Krakowie.

2. O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Grażyny.

Róża XXI

W intencji ciężko chorych; Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damiana, Hani Damianka, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Heleny, Michaliny, Bogusi, Stanisława, Eli, Karolinki ,Artura, Urszuli, Iwony, Ireny, Andrzeja, Stanisławy, Józefa, Agnieszki, Mateusza i Marii.

HASŁO ROKU

Nowe życie
w Chrystusie

Dzisiaj jest

piątek,
29 lipca 2016

(211. dzień roku)

Święta

Prowincja Polska MSF

Rok Miłosierdzia

ŚDM 2016

Wakacje LSO

Licznik

Liczba wyświetleń:
2910206

Statystyki