Menu

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Andrzej Kinal MSF
Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje Róż Żywego Różańca - sierpień 2017

Róża 1

1. O radość wieczną dla Łukasza i światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla rodziny

2. O radość wieczną dla Stanisławy

Róża 2

1. O światło Ducha Św. dla Aleksandra

2. O łaskę uzdrowienia dla matki i jej poczętego dziecka i szczęśliwe rozwiązanie

Róża 3

1. W pewnej intencji

2. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z parafii i wytrwałość w powołaniu

Róża 4

1. O szczęśliwe rozwiązanie dla Barbary, zdrowie dla niej i jej dziecka

2. O łaskę nawrócenia dla męża

Róża 5

1. O nawrócenie, światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla syna

2. O dary Ducha Św. dla Prezydenta i rządzących

Róża 6

1. O światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Marii i jej mamy

2. Dziękczynna za wyproszone łaski

Róża 7

1. O łaskę zdrowia dla Barbary

2. O pokój w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie

Róża 8

O światło Ducha Św. i umocnienie w powołaniu dla kapłanów

Róża 9

1. O światło Ducha Św. i zdrowie dla męża Jerzego

2. O łaskę uzdrowienia dla poczętego dziecka

Róża 10

W intencji wypoczywających na wakacjach, a szczególnie dzieci i młodzieży o bezpieczeństwo i dary Ducha Świętego

Róża 11

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza i Marii, Anny

Róża 12

1. W intencji matek w stanie błogosławionym

2. O dar potomstwa dla małżeństw bezdzietnych

Róża 13

1. W intencji osób posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

2. W intencji ks. Andrzeja o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

Róża 14

1. O łaskę zdrowia dla Tadeusza

2. O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla syna

Róża 15

1. W intencji Ojca Bashobory i jego intencjach

2. O wytrwałość w powołaniu dla Jakuba

Róża 16

1. W int. biskupów naszej diecezji i kapłanów posługujących w naszej parafii

2. O łaskę zdrowia dla Anny

Róża 17

1. W intencji Misji św. i misjonarzy posługujących w kraju i poza granicami naszej Ojczyzny

2. O światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla rodziny

Róża 18

1. Za + Brata Mariana, ++ kapłanów MSF oraz członków naszej wspólnoty

2. O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot

Róża 19

1. W intencji Ojca Świętego Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI oraz o beatyfikację Kard. Wyszyńskiego

2. Dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II

Róża 20

1. O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników

2. W intencji Radia Maryja i Radia Via oraz wszystkich środków masowego przekazu

Róża 21

1. O dary Ducha Św. dla posługujących w Caritasie

2. W intencji rolników o dobrą pogodę i obfite zbiory

HASŁO ROKU

Idźcie i głoście

Dzisiaj jest

sobota,
19 sierpnia 2017

(231. dzień roku)

Święta

Sobota, XIX Tydzień zwykły Rok A, I Dzień powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Prowincja Polska MSF

Nowy ks. Proboszcz

Błog. prymicyjne

Licznik

Liczba wyświetleń:
3548175

Statystyki

Wyszukiwanie