Menu

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Andrzej Kinal MSF
Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje Róż Żywego Różańca - czerwiec 2017

Róża 1

1. O łaskę zdrowia dla Janusza

2. W int. dzieci i młodzieży, a szczególnie tych, które przyjęły sakrament Pierwszej Komunii św. i bierzmowania

Róża 2        

1. O potrzebne łaski dla Haliny

2. W intencji Misji św. i misjonarzy posługujących w kraju i poza granicami naszej Ojczyzny

Róża 3

1. Za + Brata Mariana, ++ kapłanów MSF oraz ++ członków naszej wspólnoty

2. Dziękczynna za wszystkie wyproszone łaski

Róża 4        

1. O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka

2. O dary Ducha Świętego dla posługujących w Caritasie

Róża 5

W intencji Ojca Bashobory i w jego intencjach

Róża 6        

1. W int. Ojca Świętego Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI oraz o beatyfikację Kard. Stefana Wyszyńskiego

2. Dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II

Róża 7        

1. O łaskę potomstwa dla małżeństw

2. W intencji matek w stanie błogosławionym

Róża 8

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza,  Marii, Stanisława, Zofii, Katarzyny, Wandy.

Róża 9        

1. O uzdrowienie poczętego dziecka

2. O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników

Róża 10

W intencji osób posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

Róża 11

1. O łaskę zdrowia dla matki i poczętego dziecka

2. O pokój w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie

Róża 12

1. O dary Ducha Świętego i nawrócenie dla Ryszarda

2. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz o wytrwałość w powołaniu

Róża 13

1. O dary Ducha Świętego dla Prezydenta i rządzących

2. O potrzebne łaski dla rodziny

Róża 14

1. O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot

2. W intencji córki i jej poczętego dziecka

Róża 15

1. O spełnienie się woli Bożej dla Józefa

2. O łaskę zdrowia dla Bogusi, Ani i Marii

Róża 16

1. O łaskę zdrowia dla Marii

2. O nawrócenie, trzeźwość i potrzebne łaski dla Krzysztofa

Róża 17

Dziękczynna dla ks. Proboszcza za 9. lat posługi w naszej parafii i 13. lat opieki nad Wspólnotą Różańcową

Róża 18

1. O wyzwolenie ze skłonności do nałogów i pogłębienie wiary dla męża

2. O nawrócenie, trzeźwość i potrzebne łaski dla syna

Róża 19

1. Za biskupów z naszej diecezji i kapłanów pracujących w naszej parafii

2. O łaskę potomstwa dla małżonków

Róża 20

1. O szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki, zdrowie dla matki i dziecka

2. O wytrwałość w powołaniu dla Jakuba

Róża 21

1. O łaskę zdrowia dla córki

2. W int. Radia Maryja, Radia Via oraz wszystkich środków masowego przekazu

HASŁO ROKU

Idźcie i głoście

Dzisiaj jest

wtorek,
27 czerwca 2017

(178. dzień roku)

Święta

Wtorek, XII Tydzień zwykły Rok A, I Dzień powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Prowincja Polska MSF

Ks. Andrzej Kinal MSF

Licznik

Liczba wyświetleń:
3462247

Statystyki

Wyszukiwanie