W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Andrzej Kinal MSF
Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje Róż Żywego Różańca - grudzień 2016

Róża I         

1. W intencji biskupów i kapłanów pracujących w naszej parafii i wytrwałość w powołaniu.   

2. O dary Ducha Świętego, nawrócenie i dobrą spowiedź.

Róża II      

1. O nowych członków do naszej wspólnoty.

2. O łaskę zdrowia dla Stanisława i Barbary.

Róża III     

1. W intencji matek w stanie błogosławionym, zdrowie dla nich i ich dzieci.

2. O potomstwo dla małżeństw bezdzietnych.

Róża IV    

1. O dary Ducha Świętego dla Prezydenta i rządzących.

2. O nawrócenie i powrót do zdrowia dla syna.

Róża V     

1. O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników.

2. O światło Ducha Świętego i zdrowie dla wnuków.

Róża VI    

1. O dary Ducha Świętego dla posługujących w Caritasie.

2. Dziękczynna za przeżyte rekolekcje oraz w intencji organizatorów.

Róża VII   

1. Za + brata Mariana, ++ kapłanów MSF i ++ członków Wspólnoty Różańcowej.

2. O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla rodziny.

Róża VIII  

1. O łaskę zdrowia dla mamy, jej poczętego dziecka i pomyślny wynik badań.

2. O trzeźwość i potrzebne łaski.

Róża IX    

1. W intencji Ojca Świętego Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI oraz o beatyfikację Kard.  Stefana Wyszyńskiego.

2. Dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II.

Róża X     

1. O pokój w Ojczyźnie, naszych sercach , rodzinach i na całym świecie.

2. O radość wieczną dla zmarłej Barbary.

Róża XI    

W int. ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza i Marii.

Róża XII   

1. Dziękczynna za otrzymane łaski.

2. O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla rodziny.

Róża XIII  

1. O łaskę potomstwa dla Basi i Roberta.

2. O pomyślny przebieg ciąży i zdrowie dla matki i dziecka.

Róża XIV  

1. O wytrwałość w powołaniu dla Jakuba.

2. O radość wieczną dla zmarłej Bronisławy.

Róża XV   

1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i o wytrwałość w powołaniu.

2. O łaskę zdrowia dla Adama.

Róża XVI  

1. W int. Misji Świętych i misjonarzy posługujących w kraju i poza granicami Ojczyzny.

2. O potrzebne laski dla rodziny.

Róża XVII

1. O wypełnienie się woli Bożej dla Wandy.

2. O łaskę zdrowia dla Marii.

Róża XVIII   

1. O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot.

2. O łaskę potomstwa dla małżonków.

Róża XIX  

1. W intencji Radia Maryja, Radia Via oraz wszystkich środków masowego przekazu.

2. O łaskę zdrowia dla Genowefy.

Róża XX   

W intencji Ojca Bashobory  i w jego intencjach.

Róża XXI  

1. O trzeźwość i nawrócenie dla syna.

2. O potrzebne łaski dla rodziny.

HASŁO ROKU

Idźcie i głoście

Dzisiaj jest

niedziela,
04 grudnia 2016

(339. dzień roku)

Święta

Prowincja Polska MSF

Rok Miłosierdzia

O. Bashobora w Parafii

Licznik

Liczba wyświetleń:
3109066

Statystyki

Wyszukiwanie