W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Andrzej Kinal MSF
Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje Róż Żywego Różańca - styczeń 2017

Róża 1                  

1. O powrót do Boga dla Małgorzaty i zgodę w rodzinie.

2. O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników.

Róża 2        

W intencji  chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza i Marii.

Róża 3                  

1. O potrzebne łaski dla rodziny Marka, opiekę Św. Rodziny, a szczególnie dla Gabrysi z okazji 18 urodzin.

2. O łaskę potomstwa dla małżonków.

Róża 4                  

1. O szczęśliwy przebieg zabiegu i łaskę zdrowia dla Józefa.

2. W intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. i młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Róża 5        

1. O łaskę zdrowia dla Danuty.

2. Za + brata Mariana, ++ kapłanów MSF oraz ++ członków Wspólnoty Różańcowej.

Róża 6        

1. O nawrócenie i powrót do zdrowia dla syna.

2. O dary Ducha Św. dla posługujących w Caritasie. 

Róża 7        

1. W intencji Ojca Świętego Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI oraz o beatyfikację ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2. Dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II.

Róża 8        

1. O światło Ducha Św., nawrócenie i dobrą spowiedź.

2. O łaskę potomstwa dla Joanny.

Róża 9        

1. O światło Ducha Św. i rozwiązanie trudnych spraw.

2. Dziękczynna za otrzymane łaski.

Róża 10      

1. O światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Witolda.

2. O wytrwałość w powołaniu dla Jakuba.

Róża 11      

1. O pomoc Bożą i zdrowie dla Jakuba i Agnieszki.

2. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

Róża 12      

1. O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Patryka i opiekę Św. Rodziny dla rodziny.

2. O wzajemny szacunek małżonków.

Róża 13      

1. O łaskę zdrowia dla poczętego dziecka i jego mamy.

2. O światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla rodziny.

Róża 14      

1. O łaskę potomstwa dla małżonków.

2. O pokój w Ojczyźnie, naszych sercach, rodzinach i na świecie.

Róża 15      

W intencji Ojca Bashobory i w jego intencjach.

Róża 16      

1. W int. biskupów naszej diecezji i kapłanów pracujących w parafii o wytrwałość w powołaniu.

2. O łaskę nawrócenia, trzeźwość i zdrowie dla syna.

Róża 17      

1. O nowych członków do naszej wspólnoty.

2. W intencji Misji św. i misjonarzy posługujących w kraju i poza granicami naszej Ojczyzny.

Róża 18      

1. Za matki w stanie błogosławionym, zdrowie dla nich i ich dzieci.

2. O beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.

Róża 19      

1. O potomstwo dla małżeństw bezdzietnych.

2. O łaskę potomstwa dla rodziny.

Róża 20      

O dary Ducha Św. dla posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

Róża 21

1. O dary Ducha Św. dla Prezydenta i rządzących.

2. W int. Radia Maryja, Radia Via i wszystkich katolickich środków masowego przekazu.

HASŁO ROKU

Idźcie i głoście

Dzisiaj jest

wtorek,
24 stycznia 2017

(24. dzień roku)

Święta

Wtorek, III Tydzień zwykły Rok A, I Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

Prowincja Polska MSF

JASEŁKA ' 2017

Licznik

Liczba wyświetleń:
3206314

Statystyki

Wyszukiwanie