Menu

Rozpoczęcie formacji

Licznik

Liczba wyświetleń:
4307853

Statystyki

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje modlitewne na wrzesień 2018

Róża 1           

1. O łaskę uzdrowienia dla córki Joasi i światło Ducha Świętego dla rodzin

2. W intencji Ojca Bashobory, Ojca Maniparambila i w ich intencjach

Róża 2           

1. O zjednoczenie rodziny

2. O rychłą beatyfikację ks. Jana Berhiera, Ojca Dolindo i Pauliny Jaricot

Róża 3           

1. O łaskę dobrej spowiedzi i wyjście z nałogu

2. W intencji osób posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

Róża 4           

1. O nawrócenie dla Mateusza

2. O wytrwałość w powołaniu dla kapłanów

Róża 5           

1. O wytrwałość w powołaniu dla Anny Marii

2. O świętość w rodzinach

Róża 6           

1. O Boże błog. dla Beaty i jej dziecka

2. W intencji matek w stanie błogosławionym

Róża 7           

1. O Boże błog. dla matki i jej poczętego dziecka

2. W int. dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i kandydatów do bierzmowania

Róża 8           

1. W intencji Panu Bogu wiadomej  

2. W intencji zatwardziałych grzeszników

Róża 9           

1. O radość wieczną dla ++ Stanisława i Stanisławy

2. O pokój w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie

Róża 10

1. O dary Ducha Świętego i łaskę uzdrowienia dla Marii

2. W int. naszej Ojczyzny i o światło Ducha Świętego dla Prezydenta i rządzących

Róża 11

1. O szczęśliwe rozwiązanie dla Edyty oraz zdrowie dla niej i dziecka

2. W intencji biskupów naszej diecezji i kapłanów pracujących w naszej parafii

Róża 12

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny, Magdaleny, Janusza, Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana, Ludwika, Cecylii, Ali, Marty, Felicji, Józefa, Jerzego, Miłoszka, Józefa, Józefy, Mariana, Krystyny i Krzysztofa

Róża 13         

1. W int. syna – o nawrócenie, trzeźwość i potrzebne łaski

2. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z parafii oraz w int. Jakuba i nowicjuszy

Róża 14

1. O powrót do zdrowia i żywą wiarę dla męża

2. W int. Radia Maryja, Radia Via i za wszystkie katolickie środki masowego przekazu

Róża 15

1. O szczęśliwy przebieg operacji dla Zofii

2. O łaskę zdrowia dla matki i jej poczętego dziecka

Róża 16

1. O radość wieczną dla ++ Stanisławy i Elżbiety

2. W int. Ojca Św. Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI oraz o beatyfikację  Stefana kardynała Wyszyńskiego

Róża 17

1. O wytrwanie w powołaniu dla kapłana

2. Za pośrednictwem JP II o łaskę potomstwa dla małżeństw bezdzietnych

Róża 18

1. O światło Ducha Świętego dla Marka

2. W intencji Misji świętych, misjonarzy pracujących w kraju i poza granicami Ojczyzny.

Róża 19

1. O Boże błog., łaskę zdrowia i rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie

2. Za + brata Mariana, ++ kapłanów MSF oraz ++ członków wspólnoty różańcowej

Róża 20

1. O Boże błog., łaskę zdrowia i rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie

2. O światło Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży

Róża 21

1. O łaskę zdrowia dla matki i jej poczętego dziecka

2. O światło Ducha Św. dla nauczycieli, katechetów i dzieci w  nowym roku szkolnym