Menu

Misje Święte

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5806667

Statystyki

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Zelatorka:
Elżbieta

Intencje modlitewne - listopad ' 2020

Róża  1   

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny, Magdaleny, Janusza, Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana, Katarzyny, Stanisława, Krystyny, Lucyny, Krystyny, Zofii, Witolda, Cecylii, Katarzyny, Karoliny, Anny i Krystyny, Agaty

Róża 2       

1. W intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej

2. W Bogu wiadomej intencji

Róża 3       

1. W intencji Caritas parafialnej

2. O radość wieczną dla + brata Mariana, ++ kapłanów MSF i członków wspólnoty ŻR

Róża 4        

1. O łaskę potomstwa dla małżonków Anny i Marcina

2. O łaskę zdrowia dla Józefy i Moniki

Róża 5        

1. W intencji biskupów z naszej diecezji i kapłanów pracujących w naszej parafii

2. W intencji kapłanów, którzy porzucili kapłaństwo

Róża 6        

1. O łaskę zdrowia dla Władysława i Anny

2. O przerwanie pandemii i łaskę zdrowia dla wszystkich chorych

Róża 7        

1. W intencji Radia Maryja, Radia Via i wszystkich środków masowego przekazu

2. O łaskę zdrowia dla Mieczysława i Władysława

Róża 8       

1. O rychłą beatyfikację Jana Berthiera

2. W pewnej intencji Bogu wiadomej

Róża 9       

1. W intencji ciężko chorych z naszej wspólnoty

2. Dziękczynna za wszystkie wyproszone łaski

Róża 10     

1. O potrzebne łaski dla Oleny i chorych dzieci z Salvadoru

2. O łaskę zdrowia dla ks. Łukasza i ks. Grzegorza

Róża 11      

1. O beatyfikację Ojca Dolindo i Pauliny Jaricot

2. O nawrócenie i światło Ducha Świętego dla rodziny

Róża 12     

1. O łaskę zdrowia dla ks. Krzysztofa i ks. Ludwika

2. O Boże blog., potrzebne łaski i zdrowie dla matki i jej poczętego dziecka

Róża 13     

1. W intencji młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania ich rodzin i opiekunów           

2. O powrót do zdrowia dla Marii

Róża 14      

1. W intencji matek w stanie błogosławionym

2. O radość wieczną dla + Andrzeja

Róża 15      

1. O pokój w naszych sercach, naszej Ojczyźnie, rodzinach i na całym świecie

2. O łaskę zdrowia dla Agaty, Doroty i Zofii

Róża 16     

1. O nowych członków do naszej wspólnoty

2. Dziękczynna za wyproszoną łaskę

Róża 17     

1. O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci

2. O przerwanie pandemii wirusa

Róża 18     

1. W intencji naszej Ojczyzny o światło Ducha Świętego dla rządzących

2. W intencji osób posługujących z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

Róża 19      

1. O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników

2. O łaskę potomstwa dla małżeństw za wstawiennictwem  św. Jana Pawła II

Róża 20     

1. O wytrwanie w leczeniu dla Jakuba

2. O rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie

Róża 21

1. W intencji papieża Franciszka oraz papieża emeryta Benedykta XVI

2. O radość wieczną dla + Józefa