Menu

Pogrzeb śp. ks. Mariana

Licznik

Liczba wyświetleń:
3958556

Statystyki

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje Róż Żywego Różańca - luty 2018

Róża 1

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny, Magdaleny, Janusza, Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana oraz Ludwika.

Róża 2

1. Za dzieci i młodzież.

2. O uratowanie małżeństwa córki.

Róża 3

W intencji ojca Bashobory i w jego intencjach.

Róża 4

1. O rychłą beatyfikację ojca Dolindo i ks. Jana Berthiera

2. O łaskę zdrowia dla mamy.

Róża 5

W intencji osób posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

Róża 6

1. O światło Ducha Św. i umocnienie dla kapłanów oraz Jakuba i kleryków.

2. O łaskę zdrowia dla księdza Mariana.

Róża 7

Za matki w stanie błogosławionym.

Róża 8

1. W intencji biskupów naszej diecezji i kapłanów posługujących w naszej parafii.

2. O światło Ducha Św. i nawrócenie dla syna.

Róża 9

1. W intencji zatwardziałych grzeszników.

2. O łaskę zdrowia dla małego Antosia.

Róża 10

1. W intencji naszej Ojczyzny i światło Ducha Św. dla Prezydenta i rządzących.

2. W intencji osób chorych w naszej wspólnocie.

Róża 11

O pokój w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie.

Róża 12

1. Dziękczynna za wyproszone łaski.

2. O wytrwanie w powołaniu dla kapłana.

Róża 13

1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

2. O światło Ducha Św. dla kierowników duchowych.

Róża 14

1. W intencji Misji Św., misjonarzy pracujących w kraju i poza granicami.

2. O dobrą pracę dla syna.

Róża 15

1. O beatyfikację Pauliny Jaricot.

2. O nawrócenie i dobrą spowiedź.

Róża 16

1. Za + Brata Mariana, ++ kapłanów MSF oraz ++ członków naszej wspólnoty.

2. O Boże błogosławieństwo dla osób konsekrowanych.

Róża 17

1. O łaskę zdrowia dla matki i jej poczętego dziecka.

2. O szczęśliwy przebieg ciąży i zdrowie dla matki i jej dziecka.

Róża 18 1. O Dary Ducha Św. dla posługujących w Caritasie.

2. O nawrócenie dla syna.

Róża 19

1. W intencji Radia Maryja, Via i wszystkich środków masowego przekazu.

2. O światło Ducha św. dla córki i zięcia oraz o zdrowie dla ich dzieci.

Róża 20

1. W intencji dzieci przygotowujących się do l Komunii Św. oraz młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.

2. O radość wieczną dla męża Andrzeja w 10 rocznicę śmierci.

Róża 21

1. W intencji Ojca Św.  Franciszka,  papieża emeryta Benedykta XVI oraz o beatyfikację Kard. Stefana Wyszyńskiego.

2. O łaskę potomstwa dla małżeństw bezdzietnych za pośrednictwem Jana Pawła II.

HASŁO ROKU

Jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym

Dzisiaj jest

wtorek,
20 marca 2018

(79. dzień roku)

Święta

Wtorek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Wyszukiwanie