Wczytywanie...

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Andrzej Kinal MSF
Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje Róż Żywego Różańca - marzec 2014

Róża 1        

O łaskę uzdrowienia dla ciężko chorego męża i opiekę Bożą nad całą rodziną.

Róża 2       

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Andrzeja, Magdaleny, Marcina, Elżbiety, Julii, Urszuli, Stanisława, Danieli, Marty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damiana, Hani, Gabrysi, Marii, Tomasza, Doroty, Henryka, Józefa, Pawła, Ewy, Eli, Krystyny i Anny, Michała, Damiana, Piotra, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Marty, Melanii, Joasi, Władysławy i Zofii.

Róża 3

1. O łaskę macierzyństwa dla rodziny.

2. O Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Róża 4

O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników.

Róża 5

O dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży.

Róża 6

W intencji Biskupów naszej diecezji i kapłanów pracujących w parafii.

Róża 7

O szacunek do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz za w intencji matek w stanie błogosławionym.

Róża 8

1. O radość wieczną dla + Leona i opiekę Bożą dla rodziny.

2. O nawrócenie dla Syna.

Róża 9

O światło Ducha Świętego dla posługujących w parafialnej Caritas.

Róża 10

Za + Brata Mariana MSF, ++ kapłanów MSF oraz członków wspólnoty różańcowej.

Róża 11

O nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego z naszej parafii i wytrwałość w powołaniu.

Róża 12

1. W int. Radia Maryja, Radia Via, TV Trwam i katolickich środków przekazu.

2. O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka.

Róża 13

1. W int. naszej ojczyzny i światło Ducha Świętego dla rządzących.

2. O Boże błogosławieństwo dla rodziny wyjeżdżającej na misje.

Róża 14

W intencji Misji św., misjonarzy posługujących w Kraju i poza granicami ojczyzny, a szczególnie pracujących na Białorusi - o przedłużenie pobytu.

Róża 15

W intencji Ojca Świętego Franciszka, Jego świątobliwości papieża emeryta Benedykta XVI oraz o beatyfikację Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i z podziękowaniem za kanonizację bł. Jana Pawła II oraz godne przygotowanie się rodaków do tej uroczystości.

Róża 16

W intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. i młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

Róża 17

1. O nowych członków do naszej wspólnoty różańcowej.

2. W intencji dziękczynnej za wszystkie wyproszone łaski.

Róża 18

1. O dobre przygotowanie się do przeżycia Paschy.

2. O łaskę uzdrowienia dla Damianka.

Róża 19

O dary Ducha Św. dla posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

ża 20

1. O łaskę uzdrowienia dla Zofii.

2. O radość wieczną dla + Janusza i opiekę Bożą dla rodziny.

Róża 21

O pokój na Ukrainie, w naszych sercach i całym świecie.

Dzisiaj jest

czwartek,
17 kwietnia 2014

(107. dzień roku)

Święta

Wielki Czwartek

Imieniny:
Roberta, Rudolfa

SMS z NIEBA

Droga Krzyżowa

Prowincja Polska MSF

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1708200

Statystyki