Menu

25. lat ADS-u

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4377905

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje modlitewne - listopada 2018

Róża 1

1. O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla wnuków

2. W pewnej intencji Bogu wiadomej

Róża 2                  

1. O łaskę potomstwa dla Moniki i Przemka

2. O świętość w rodzinach

Róża 3

1. O łaskę zdrowia dla matki i jej poczętego dziecka

2. O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Marka

Róża 4

1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny

2. W intencji matek w stanie błogosławionym

Róża 5

O dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla ks. Andrzeja z okazji imienin

Róża 6

1. O nawrócenie, trzeźwość i potrzebne łaski dla syna

2. W intencji zatwardziałych grzeszników.

Róża 7

1. O łaskę zdrowia dla Magdaleny

2. O pokój w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie

Róża 8

1. O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla matki i dziecka

2. W intencji naszej Ojczyzny, o światło Ducha Św. dla Prezydenta i rządzących

Róża 9        

1. O rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie

2. W intencji biskupów naszej diecezji i kapłanów pracujących w naszej parafii

Róża 10      

1. O Boże błog. i pomyślne wyniki badań dla córki

2. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

Róża 11      

1. W pewnej intencji Bogu wiadomej

2. W intencji Radia Maryja, Via i wszystkich środków masowego przekazu

Róża 12      

1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Renaty

2. W int. Ojca św. Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI oraz o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Róża 13

1. O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Oleny

2. Za pośrednictwem św. Jana Pawła II o łaskę potomstwa dla małżeństw bezdzietnych i o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Róża 14  

1. O dobrą spowiedź, wyjście z nałogu i zgodę w rodzinie

2. W intencji Misji św. i misjonarzy pracujących w kraju i poza jego granicami

Róża 15   

1. W pewnej intencji Bogu wiadomej

2. O radość wieczną dla zmarłych członków naszej wspólnoty

Róża 16

1. O rychłą beatyfikację ks. Jana Berthiera, Pauliny Jaricot i Ojca Dolindo

2. O łaskę uzdrowienia dla Agnieszki

Róża 17

1. O wytrwałość w powołaniu dla kapłanów i Jakuba

2. Za + brata Mariana, + księdza Mariana, ++ kapłanów MSF

Róża 18

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny, Magdaleny, Janusza, Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana, Katarzyny i Stanisława.

Róża 19      

1. W intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii św., kandydatów do bierzmowania i ich opiekunów.

2. O łaskę uzdrowienia dla Witolda

Róża 20      

1. W intencji Ojca Bashobory, Ojca Maniparambila i ich intencjach

2. O światło Ducha Św. dla dzieci i młodzieży

Róża 21      

W intencji osób posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

HASŁO ROKU

Jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym

Dzisiaj jest

sobota,
17 listopada 2018

(321. dzień roku)

Święta

Sobota, XXXII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...

Statystyki