Wyszukiwanie

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Andrzej Kinal MSF
Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje Róż Żywego Różańca - styczeń 2016

Róża 1     

1. Za + brata Mariana, ++ kapłanów MSF oraz ++ członków wspólnoty różańcowej.

2. O łaskę zdrowia dla Haliny.

Róża 2     

1. W intencji Ojczyzny oraz o światło Ducha Św. dla Prezydenta i rządzących.

2. O łaskę zdrowia dla córek.

Róża 3     

1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

2. O łaskę zdrowia dla Ani i jej dzieci.

Róża 4     

1. W intencji Ojca Św. Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI oraz o kanonizację ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2. Dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II.

Róża 5     

1. Za matki w stanie błogosławionym.

2. O światło Ducha Św. dla prezydenta i rządzących.

Róża 6     

1. W intencji Radia Maryja i Radia Via i wszystkich środków masowego przekazu.

2. O łaskę zdrowia i potomstwa dla Pauliny i Szymona.

Róża 7     

1. O dary Ducha Św. dla posługujących w Caritasie.

2. O zgodę i uratowanie małżeństwa dla Krzysztofa.

Róża 8    

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Julii, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damiana, Hani, Damianka, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Ryszarda, Anny, Zofii, Heleny, Michaliny, Bogusi, Stanisława, Eli, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony.

Róża 9     

1. W intencji dzieci przystępujących do sakramentu l Komunii Św. oraz za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.

2. O łaskę zdrowia dla Elżbiety.

Róża 10   

O dary Ducha Św. dla posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

Róża 11   

1. O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot.

2. O powrót do zdrowia dla Władysława.

Róża 12   

1. Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże.

2. O błogosławieństwo Boże dla Anny i Grzegorza.

Róża 13   

1. W intencji zatwardziałych grzeszników.

2. O światło Ducha Św. łaskę zdrowia i wyjście z nałogu dla syna.

Róża 14   

1. O łaskę potomstwa dla małżeństw bezdzietnych.

2. Dziękczynna za otrzymaną pracę.

Róża 15   

1. W intencji biskupów naszej diecezji i kapłanów pracujących w naszej parafii o wytrwałość w powołaniu.

2. O łaskę zdrowia dla Zofii, Joli, Bogusi, Elżbiety.

Róża 16   

1. O pokój w naszych sercach rodzinach i na całym świecie.

2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin.

Róża 17  

1. W intencji Misji Świętych, misjonarzy posługujących w kraju oraz poza granicami naszej Ojczyzny.

2. O szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki i zdrowie dla matki i dziecka.

Róża 18  

1. O nowych członków do naszej wspólnoty różańcowej.

2. O zdrowie i opiekę Św. Rodziny dla dzieci i młodzieży.

Róża 19   

O rozeznanie woli Bożej i światło Ducha Św. w pewnej intencji.

Róża 20 

1. O łaskę potomstwa dla małżonków.

2. Dziękczynna za wyproszone łaski.

Róża 21   

O łaskę zdrowia duchowego i fizycznego dla Tymona.

HASŁO ROKU

Nowe życie
w Chrystusie

Dzisiaj jest

środa,
10 lutego 2016

(41. dzień roku)

Święta

Sroda Popielcowa.

Prowincja Polska MSF

Rok Miłosierdzia

SMS z NIEBA

JASEŁKA

Licznik

Liczba wyświetleń:
2646659

Statystyki