Menu

Nowy rok formacji

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4936750

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje modlitewne - wrzesień ' 2019

Róża I         

1) W intencjach o. Bashobory i o. Maniparambila

2) O łaskę potomstwa dla Moniki i Marcina

Róża II        

1) O łaskę potomstwa dla małżeństw za wstawiennictwem św. Jana Pawła II oraz o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci

2) O radość wieczną dla Heleny

Róża III       

1) W intencji osób posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

2) O uratowanie małżeństwa i wyjście z nałogu

Róża IV       

1) O błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej i młodzieży przystępującej do Sakramentu bierzmowania

2) O uratowanie małżeństwa Magdy i Grzegorza

Róża V        

1) W intencji kapłanów o wytrwanie w powołaniu

2) O pomyślny przebieg sprawy sądowej

Róża V        

1) W intencji matek w stanie błogosławionym i ich dzieci

2) O potrzebne łaski i wytrwanie w trzeźwości w rodzinie

Róża VI       

1) O łaskę uzdrowienia dla Sebastianka, Emilii, Krystyny, Magdaleny, Cecylii

2) O łaskę zdrowia dla Krystyny

Róża VII      

W intencji chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny,

Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki,

Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny,

Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny,

Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony,

Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny, Magdaleny, Janusza,

Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana, Katarzyny, Stanisława, Krystyny, Lucyny,

Krystyny, Zofii, Witolda, Cecylii, Katarzyny, Zenona, Karoliny, Anny i Damianka

Róża IX       

1) W int. Radia Maryja, Radia Via i wszystkich katolickich środków masowego przekazu

2) O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marii

Róża X        

1) W int. biskupów naszej diecezji i kapłanów pracujących w parafii oraz ks. Piotra

2) O łaskę zdrowia dla Andrzeja

Róża XI       

1) W intencji naszej Ojczyzny, o światło Ducha Świętego dla rządzących

2) O pojednanie, zgodę i jedność w małżeństwie

Róża XII      

1) O rychłą beatyfikację Jana Berthiera

2) W intencji Bogu wiadomej.

Róża XII      

1) W intencji zatwardziałych grzeszników

2) O szczęśliwy przebieg zabiegu i powrót do zdrowia

Róża XIV     

1) W int. Ojca Świętego Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI oraz o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2) O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Barbary

Róża XV      

1) O rychłą beatyfikację Pauliny Jaricot i Ojca Dolindo

2) O nawrócenie i trzeźwość dla Mieczysława

Róża XVI     

1) Za ++ brata Mariana, ks. Mariana, kapłanów MSF oraz członków wspólnoty RŻR

2) O uzdrowienie duszy i ciała dla Wiesława

Róża XVII    

1) W pewnej Bogu wiadomej intencji

2) O błogosławieństwo dla wnuczek Leny i Blanki z okazji urodzin

Róża XVIII   

1) O błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym

2) O powrót do zdrowia dla Agnieszki i Józefa

Róża XIX

1) O potrzebne łaski dla Oleny i ciężko chorych dzieci z Salwadoru

2) Za wszystkich którzy się nie modlą

Róża XX      

1) Za kapłanów, którzy porzucili kapłaństwo i o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

2) O nawrócenie i trzeźwość dla synów

Róża XXI     

1) W intencji misji świętych i misjonarzy pracujących poza granicami naszej Ojczyzny

2) Dziękczynna za wyproszone łaski

HASŁO ROKU

W mocy
Bożego Ducha

Dzisiaj jest

poniedziałek,
23 września 2019

(266. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...

Statystyki