W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Andrzej Kinal MSF
Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje Róż Żywego Różańca - wrzesień 2016

Róża I

1. O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników.

2. O łaskę zdrowia dla ks. Proboszcza.

Róża II          

1. O dary Ducha Świętego dla posługujących w caritasie.

2. O łaskę zdrowia dla Bogusi i Tomasza.

Róża III         

1. O potomstwo dla małżeństw bezdzietnych.

2. W intencji matek w stanie błogosławionym.

Róża IV         

O dary Ducha Świętego dla posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

Róża V           

1. W intencji dzieci przygotowujących się do sakramentu I Komunii Św. i młodzież przygotowującą się do sakramentu Bierzmowania.

2. W pewnej intencji.

Róża VI         

1. O łaskę uzdrowienia dla ciężko chorych w rodzinie.

2. O łaskę zdrowia dla poczętego dziecka i jego mamy.

Róża VII  

1. O radość wieczną dla zmarłej Ireny.

2. O potrzebne łaski dla rodziny.

Róża VIII  

1. W intencji biskupów naszej diecezji i kapłanów pracujących w naszej parafii.

2. O potrzebne łaski dla córek.

Róża IX      

1. O powołanie nowych członków do naszej wspólnoty.

2. O szczęśliwy przebieg ciąży dla Anny, zdrowie dla niej i jej dziecka.

Róża X       

1. W intencji Radia Maryja i Radia Via oraz wszystkich środków masowego przekazu.

2. W intencji rodziny i szczęśliwą operację dla Julii.

Róża XI         

W intencji Ojca Św. Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI oraz o beatyfikacjęKardynała Stefana Wyszyńskiego

Róża XII        

1. O beatyfikacje sługi Bożej Pauliny Jaricot.

2. O łaskę uzdrowienia dla Danusi.

Róża XIII

1. W intencji Misji Świętych oraz misjonarzy posługujących w kraju i poza granicami naszej Ojczyzny.

2. O łaskę zdrowia dla Jana.

Róża XIV      

1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

2. O wytrwałość w powołaniu dla Jakuba.

Róża XV        

1. O pokój w Ojczyźnie, naszych sercach, rodzinach i na całym świecie.

2. O łaskę potomstwa dla małżonków.

Róża XVI      

1. W intencji naszej Ojczyzny i światło Ducha Św. dla Prezydenta i rządzących.

2. O łaskę zdrowia dla Pauliny, Aliny, Wiesławy, Celiny i Haliny.

Róża XVII     

1. Za + Brata Mariana, ++ Kapłanów MSF i ++ członków wspólnoty różańcowej.

2. O radość wieczną dla + ks. Andrzeja Rabija i + ks. Stanisława Sałaty.

Róża XVIII

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damiana, Hani, Damianka, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Heleny, Michaliny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza i Marii.

Róża XIX

1. O zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe dla Andrzeja i o pracę dla niego.

2. Dziękczynna za otrzymane łaski.

Róża XX

1. O potrzebne łaski dla rodziny.

2. O łaskę zdrowia dla Danuty.

Róża XXI    

1. O powrót do zdrowia dla Tomasza i Waldemara.

2. O powrót do zdrowia dla męża.

HASŁO ROKU

Nowe życie
w Chrystusie

Dzisiaj jest

niedziela,
25 września 2016

(269. dzień roku)

Święta

Prowincja Polska MSF

Rok Miłosierdzia

Początek formacji

Licznik

Liczba wyświetleń:
2996945

Statystyki

Wyszukiwanie