Wyszukiwanie

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Andrzej Kinal MSF
Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje Róż Żywego Różańca - lipiec 2015

Róża 1                  

1. W intencji prześladowanych chrześcijan.

2. O dobrą pogodę i obfite zbiory dla rolników.

Róża 2                  

1. O beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.

2. Dziękczynna za otrzymaną pracę.

Róża 3        

1. O łaskę potomstwa dla małżeństw bezdzietnych.

2. O zdrowie i potrzebne łaski dla Jana i Dawida.

Róża 4        

1. W intencji naszej Ojczyzny oraz o światło Ducha Św. dla rządzących.

2. O łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego i łaskę potomstwa dla Basi.     

Róża 5        

1. O pokój w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie, szczególnie na Ukrainie.

2. O nawrócenie dla męża.

Róża 6        

1. W int. Misji św. i misjonarzy posługujących w kraju i poza granicami Ojczyzny.

2. O zdrowie i światło Ducha Świętego dla dzieci.

Róża 7        

1. W int. Radia Maryja, Radia Via i innych katolickich środków masowego przekazu.

2. O łaskę potomstwa dla małżonków.

Róża 8        

1. W intencji biskupów naszej diecezji i kapłanów pracujących w naszej parafii o wytrwałość w powołaniu.

2. O łaskę zdrowia dla Stanisławy.

Róża 9        

1. O dary Ducha Św. dla kapłanów naszej parafii, którzy zakończyli i rozpoczęli swoją posługę duszpasterską.

2. O łaskę zdrowia dla mamy Anny.

Róża 10

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Hani, Damianka, Gabrysi, Damiana, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Ryszarda, Zofii, Heleny, Anny, Bogusi, Stanisława, Eli, Karolinki, Artura, Urszuli i Iwony.

Róża 11      

1. Za + brata Mariana, ++ kapłanów MSF oraz ++ członków Wspólnoty Różańcowej.

2. O światło Ducha Świętego dla Macieja i Katarzyny.

Róża 12      

1. O dary Ducha Św. dla posługujących w Caritasie.

2. O łaskę zdrowia dla Józefa.

Róża 13

1. W intencji matek w stanie błogosławionym.

2. O łaskę zdrowia i dary Ducha Św. dla Sylwii i jej męża.

Róża 14      

O dary Ducha Św. dla posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

Róża 15      

1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, a szczególnie do zakonów kontemplacyjnych.

2. O łaskę uzdrowienia dla Iwony.

Róża 16      

1. W intencji Ojca Świętego Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI oraz o beatyfikację Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2. Dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II.

Róża 17      

1. O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników.

2. O radość wieczną dla syna i mamy oraz o światło Ducha Świętego dla rodziny.

Róża 18      

1. O dary Ducha Św. dla dzieci i młodzieży.

2. O szczęśliwe rozwiązanie dla Sabiny, zdrowie dla niej i jej dziecka.

Róża 19      

1. Dziękczynna za wyproszoną łaskę zdrowia dla Urszuli, z prośbą o opiekę Bożą.

2. O uratowanie małżeństwa córki i pomyślne rozwiązanie pewnej sprawy.

Róża 20      

1. O łaskę zdrowia dla córki i jej poczętego dziecka oraz o światło Ducha Św. dla całej rodziny.

2. O łaskę potomstwa dla Basi i Roberta.

Róża 21      

1. O dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla róży 21 i ich rodzin.

2. W intencji wszystkich wypoczywających, o bezpieczeństwo i potrzebne łaski.

HASŁO ROKU

Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię!

Dzisiaj jest

wtorek,
28 lipca 2015

(209. dzień roku)

Święta

św. Sarbeliusza Mahkluf, kapłana - wspomnienie dowolne

Prowincja Polska MSF

Życie Konsekrowane

SMS z NIEBA

Pożegnanie kapłanów

Licznik

Liczba wyświetleń:
2353054

Statystyki