Menu

Nowy rok formacyjny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5665718

Statystyki

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Zelatorka:
Elżbieta

Intencje modlitewne - wrzesień ' 2020

Róża 1

1. O rychłą beatyfikację Jana Berthiera

2. W pewnej intencji Bogu wiadomej

Róża 2

1. W intencji Radia Maryja, Via i wszystkich środków masowego przekazu

2. W intencji nowożeńców

Róża 3

1. W intencji ciężko chorych z naszej wspólnoty

2. O wytrwanie w leczeniu dla Jakuba

Róża 4       

1. O łaskę potomstwa dla małżeństw bezdzietnych za wstawiennictwem św. JP II

2. O uzdrowienie dla ciężko chorych w rodzinie

Róża 5       

1. Dziękczynna za wyproszone łaski

2. O łaskę zdrowia dla ks. Łukasza

Róża 6       

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny, Magdaleny, Janusza, Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana, Katarzyny, Stanisława, Krystyny, Lucyny, Krystyny, Zofii, Witolda, Cecylii, Katarzyny, Karoliny i Krystyny

Róża 7       

1. W intencji dzieci przygotowujących się do sakramentu Pierwszej Komunii św.

2. O łaskę potomstwa dla małżonków

Róża 8       

1. O światło Ducha Świętego dla rządzących państwami i przerwanie pandemii

2. O radość wieczną dla + Józefy

Róża 9       

1. W intencji biskupów naszej diecezji i kapłanów pracujących w naszej parafii

2. O uzdrowienie dla Mieczysława

Róża 10    

1. W int. młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania, ich rodzin i opiekunów

2. O światło Ducha Świętego dla Józefy, Barbary i Pawła

Róża 11     

1. O łaskę zdrowia dla ks. Krzysztofa

2. O nawrócenie dla zięcia

Róża 12     

1. O potrzebne łaski dla Oleny i chorych dzieci z Salvadoru

2. O siły fizyczne i duchowe dla Krystyny przy posłudze nad chorym mężem

Róża 13     

1. O radość wieczną dla + brata Mariana, ++ kapłanów MSF i ++ członków naszej wspólnoty

2. O beatyfikacje Ojca Dolindo i Pauliny Jaricot

Róża 14     

1. W int. Misji Św. i misjonarzy pracujących w kraju i poza granicami naszej ojczyzny

2. O łaskę zdrowia dla Teresy, Magdaleny, Władysława, Zofii i Anny.

Róża 15    

1. W intencji papieża Franciszka oraz papieża emeryta Benedykta XVI

 2. W intencji kapłanów, którzy porzucili kapłaństwo

Róża 16    

1. O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci

2. O łaskę zdrowia dla córki

Róża 17     

1. W intencji Ojczyzny, o światło Ducha Świętego dla rządzących

2. O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników

Róża 18     

1. O wytrwałość w powołaniu dla Jakuba i o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

2. O nowych członków naszej wspólnoty

Róża 19     

1. O pokój w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie

2. W intencji rolników, o dobrą pogodę i obfite plony

Róża 20     

1. W intencji wszystkich wspólnot parafialnych oraz wszystkich parafian o dobre przygotowanie się do przeżycia Misji Świętych

2. W intencji matek w stanie błogosławionym

Róża 21     

1. W intencji Caritas parafialnej

2. W pewnej intencji Bogu wiadomej

Transmisja na żywo

HASŁO ROKU

WIELKA TAJEMNICA
WIARY

Dzisiaj jest

poniedziałek,
21 września 2020

(265. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...