2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6102927

Statystyki

Co to takiego?

Przez służbę liturgiczną rozumie się grupę dzieci, młodzieży i dorosłych wiernych świeckich, włączonych do tego grona przez ustanowienie lub błogosławieństwo. Usługującym tym powierza się odpowiednie zadania w celebracjach i zgromadzeniach liturgicznych, kładąc szczególny akcent na posługę kapłanowi przy sprawowaniu Eucharystii. (Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej , nr 54 – 55)

Jak to u nas wygląda?

Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii od wielu już lat postrzegana jest jako prężna grupa, wiernie oddana Bogu i służbie świętej liturgii. Cechą charakterystyczną naszych ministrantów jest sumienność, gorliwość, należyta formacja i dbałość w wykonywanie swoich obowiązków. Słyną z profesjonalizmu, wiedzy i rzetelności w przygotowywaniu liturgicznych celebracji oraz rozmaitych aktywności podejmowanych na rzecz parafii.

Członkowie tej wspólnoty, nie ograniczają swojej posługi jedynie do służby przy ołtarzu na nabożeństwach i uroczystościach parafialnych. Szeroko angażują się w inicjatywy proponowane przez Kurię Diecezjalną oraz Duszpasterstwo i Zarząd Służby Liturgicznej Diecezji Rzeszowskiej. Swoją wiedzą i umiejętnościami służą również w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny, pomagając każdego roku m.in. w oprawie liturgicznej prymicji seminaryjnych. Czynnie posługują również w katedrze, na kursach formacyjnych i centralnych uroczystościach religijnych miasta Rzeszowa.

Istotnym elementem scalającym wspólnotę są aktywności pozaliturgiczne, do których nierzadko należą: sport, rekreacja, wspólne pasje i zainteresowania. Nasi ministranci odnosili sukcesy sportowe w turniejach parafialnych, międzyparafialnych i ogólnodiecezjalnych. Cenią sobie także wspólnie spędzony czas na różnych akcjach, wyjazdach, pielgrzymkach i obozach.

Jeśli czujesz Drogi Młodzieńcze,że Pan Bóg zaprasza Cię do tej wspólnoty to…

Przyjdź…

Zobacz…

Dołącz do nas…

Zapraszamy do służby ministranckiej wszystkich chłopców i mężczyzn, którzy chcieliby służyć Chrystusowi przy ołtarzu: poczynając od szkoły podstawowej, gimnazjum, szkołę średnią oraz studentów i pracujących.

ODPOWIEDZIALNY:

Ks. Filip Manikowski MSF

Spotkanie opłatkowe LSO - 7 stycznia 2018

W niedzielę, 7 stycznia, odbyło się spotkanie opłatkowe ministrantów i ich rodzin. (fot. Piotr C.)

Powrót

Opłatek LSO - 25 stycznia 2015

Jak każdego roku, tak i w tym, odbyło się spotkanie opłatkowe dla ministrantów i ich rodzin. Cała "ministrancka rodzina", zgromadzona przy wspólnym stole złożyła sobie wzajemne życzenia, pokolędowała i podsumowała miniony rok formacyjny. Wyróżniono także najlepszych ministrantów, którymi zostali: Kamil Wróbel i Maciej Posala. Ponadto ks. Łukasz Rodziejczak MSF omówił sprawy bieżące oraz przeniósł słuchaczy do minionego czasu wakacji prezentując zdjęcia i filmy z ministranckiego wypoczynku w Szczytnej Kłodzkiej w sierpniu 2014 roku. (fot. archiwum LSO)

Powrót

Przygotowania do Ligi LSO Diecezji Rzeszowskiej - październik 2014

8 listopada rusza w diecezji rzeszowskiej liga Liturgicznej Służby Ołtarza. Nasi ministranci tak jak na poważnie traktują swoje obowiązki przy ołtarzu, tak też należytą troską otaczają przygotowania do rozgrywek sportowych. Oto kilka zdjęć z treningu w sali ZS nr 6 w Rzeszowie, który jak ufamy "wyda owoce we właściwym czasie" podczas zmagań na boisku. Życzymy im samych sukcesów. A trenerowi Wojciechowi Zawiło radości ze swoich podopiecznych. (fot. ks. Łukasz)

Powrót

Transmisja na żywo

HASŁO ROKU

ZGROMADZENI
NA ŚWIĘTEJ
WIECZERZY

Dzisiaj jest

poniedziałek,
20 września 2021

(263. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...