Menu

Misje Święte

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5806617

Statystyki

Modlitwy
Św. Jana Pawła II

Modlitwa na Synod na temat rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo
w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
„narodzonego z Niewiasty”,
i przez Ducha Świętego stawała się
prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli
i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju
w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie
- błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu -
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach
i poprzez rodziny.

Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.
Amen.

15.08.1980

Modlitwa do Świętej Rodziny


Święta Rodzino z Nazaretu,
wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa,
wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny,
tobie nasze rodziny powierzamy.

Otwórz serce każdego domu
na wiarę, na przyjęcie Słowa Bożego,
na chrześcijańskie świadectwo,
aby mógł się on stać źródłem
nowych i świętych powołań.

Przygotuj umysły rodziców,
aby z pilnym miłosierdziem,
mądra troską i pełną miłości pobożnością
mogli pewnie skierować swoje dzieci
ku dobrom duchowym i wiecznym.

Napełnij dusze młodych
prawym sumieniem i wolna wolą,
aby wzrastając w mądrości, latach i łasce,
wielkodusznie przyjmowali
dar Bożego powołania.

Święta Rodzino z Nazaretu,
spraw, abyśmy byli w stanie
wprowadzić w życie wolę Boga,
rozważając i naśladując
żarliwą modlitwę,
wielkoduszne posłuszeństwo,
pełne godności ubóstwo
i dziewiczą czystość
przeżyte przez Ciebie.
Abyśmy umieli towarzyszyć
z przewidująca delikatnością
tym wszystkim,
którzy są wezwani
do naśladowania Pana Jezusa
bardziej z bliska,
który za nas wydał samego siebie.
Amen.

1994

Święta Rodzino
– Przewodniczko rodzin na całej ziemi!

Rodzino, Święta Rodzino,
niech Twój przykład prowadzi nas i chroni!
Rodzino, Święta Rodzino
– Rodzino tak ściśle złączona z tajemnicą,
którą rozważamy w dniu Narodzin Pana,
niech Twój przykład kieruje rodzinami na całym świecie!
Synu Boży, który pojawiłeś się między nami w cieple domu rodzinnego,
spraw, aby wszystkie rodziny mogły się rozwijać w miłości
i przyczyniać się do dobra ludzkości
poprzez oddanie się wiernej i owocnej jedności,
szacunek wobec życia
i dążenie d braterskiej solidarności ze wszystkimi ludźmi.
Naucz je zatem odrzucać samolubstwo,
kłamstwo i niepohamowaną żądzę zysku.
Dzieciątko Jezus, osusz łzy dzieci!
Troszcz się o starych i chorych!
Spraw, aby ludzie odłożyli broń i złączyli się w powszechnym uścisku.
Skłoń wszystkich ludzi, miłosierny Jezu,
do zburzenia murów wzniesionych przez nędzę i bezrobocie,
przez niewiedzę i obojętność, przez dyskryminację i nietolerancję.
To Ty, Boże Dziecko z Betlejem, ocalasz nas, wybawiając od grzechu.
To Ciebie, który jesteś jedynym i prawdziwym Zbawicielem,
ludzkość po omacku poszukuje.
Boże pokoju, darze pokoju dla całej ludzkości,
przyjdź i zamieszkaj w sercu każdego człowieka i w każdej rodzinie.
Bądź naszym pokojem i naszą radością!

25 grudnia 1994

Transmisja na żywo

HASŁO ROKU

ZGROMADZENI
NA ŚWIĘTEJ
WIECZERZY

Dzisiaj jest

piątek,
04 grudnia 2020

(339. dzień roku)

Święta

Piątek,
Rok B, I
Dzień Powszedni albo wsp. św. Jana Damasceńskiego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Barbary, dziewicy i męcz.

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...