Menu

Misje Święte

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5734570

Statystyki

Sakrament Chrztu św. jest sprawowany w III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00 lub w sobotę na Mszy św. o godz. 18.00.

Dokumenty i informacje potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego dziecka:

  • Akt Urodzenia dziecka z USC,
  • Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka,
  • Dane rodziców dziecka,
  • Świadectwa moralności rodziców chrzestnych – wydawane w parafii ich zamieszkania (jeśli chrzestni mieszkają za granicą, takie zaświadczenie otrzymają w Polskiej Misji Katolickiej),
  • Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,
  • Jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania. Taką zgodę muszą przestawić także rodzice zamieszkali za granicą. Zgodę na Chrzest dziecka z parafi zamieszkania należy przedstawić w dniu zgłoszenia chrztu św.

Ważne:

  • Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.
  • Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatę - matka chrzestna.
  • Informacje nt. chrztu osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.

Katechizm Kościoła Katolickiego (1275 – 1284)

Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest, który jest początkiem nowego życia; bierzmowanie, które jest jego umocnieniem, i Eucharystię, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Niego.

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20).

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji „charakteru” chrzest nie może być powtórzony.

Ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego wolę, mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu.

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie.

W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Transmisja na żywo

HASŁO ROKU

WIELKA TAJEMNICA
WIARY

Dzisiaj jest

niedziela,
25 października 2020

(299. dzień roku)

Święta

Niedziela, XXX Tydzień zwykły
Rok A, II
Trzydziesta Niedziela zwykła albo Rocznica poświęcenia kościoła własnego

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...