Menu

Rozpoczęcie formacji

Licznik

Liczba wyświetleń:
4307822

Statystyki

Informacja od Administratora

Proszę o zwerfikowanie odprawianych Mszy św. za zmarłych z aktualnymi ogłoszeniami parafialnymi i intencjami podawanymi na stronie.

Z góry przepraszam za nieścisłości, które mogą zaistnieć, chodzi szczególnie o godziny Mszy św. (tzw. czeski błąd).

s. Magdalena

+ Ryszard Kaznowski

10.12.18 – godz. 9.00 – int. od rodziny Ślęzaków z Zabajki  

7 intencji od uczestników pogrzebu – w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Joanna Ciechanowska (16.09.2018)

24.09.18 – godz.   7.00– int. od kolegów i koleżanek ze studiów  
25.09.18 – godz. 18.00 – int. od kolegów i koleżanek ze studiów  
26.09.18 – godz. 18.00 – int. od chrześniaka Patryka  
27.09.18 – godz. 18.00
– int. od kuzyna Jacka MALIKA z żoną  
28.09.18 – godz.   7.00 – int. od Anny i Tadeusza CIUPAKÓW  
29.09.18 – godz. 10.00 – int. od rodziny OŚLIZŁÓW  
30.09.18 – godz. 10.30
– int. od kolegów i koleżanek z kl. 4 e z rodzicami i wychowawcą  
01.10.18 – godz.   7.00 – int. od Eugenii ZAGÓRSKIEJ  
01.10.18 – godz. 18.00
(ks. Łukasz – Lublin) –int. od Róż Żywego Różańca  
02.10.18 – godz. 18.00 (ks. Łukasz – Lublin) int. od Agnieszki i Łukasza BAŚKIEWICZÓW  
03.10.18 – godz. 18.00 (ks. Łukasz – Lublin) int. od Marty i Roberta RECHULÓW  
04.10.18 – godz. 18.00 (ks. Aleksy w Górce Klasztornej) – int. od kolegów i koleżanek z kl. 4 e z rodzicami i wychowawcą  
05.10.18 – godz. 16.30(ks. Aleksy w Górce Klasztornej) – int. od kolegów i koleżanek córki Julii z kl. 4 e z rodzicami i wychowawcą  
07.10.18 – godz.   9.00 – int. od kuzynki Haliny z mężem  
08.10.18 – godz. 18.00 – int. od Magdaleny i Bartosza FORTUNÓW  
09.10.18 – godz.   7.00 – int. od Andrzeja ZAGÓRSKIEGO z rodziną  
10.10.18 – godz.   7.00 – int. od kuzynki Agnieszki z mężem  
10.10.18 – godz. 18.00 int. od XVII Róży Żywego Różańca  
11.10.18 – godz. 18.00
– int. od wujka Leszka  
12.10.18 – godz. 18.00 int. od Anny WOŹNIAK-KUNICKIEJ i od Anny SKARBOWSKIEJ  
13.10.18 – godz.   7.00 – int. od pracowników firmy Euro-Trade  
14.10.18 – godz. 10.30 – int. od kolegów i koleżanek z kl. 4 e z rodzicami i wychowawcą  
15.10.18 – godz.   7.00
– int. od Moniki i Łukasza KOZIOŁÓW  
16.10.18 – godz. 18.00 (w 30. dzień po śmierci) – int. od pracowników Parafii Świętej Rodziny  
17.10.18 – godz.   7.00
– int. od kuzynki Joli z rodziną  
18.10.18 – godz.   7.00 – int. od Renaty i Leszka  
18.10.18 – godz.   7.00 (ks. Proboszcz w Dębowcu) – int. od kolegów i koleżanek z kl. 4 e z rodzicami i wychowawcą  
19.10.18 – godz.   7.00 (ks. Proboszcz w Dębowcu) – int. od kolegów i koleżanek z kl. 4 e z rodzicami i wychowawcą  
21.10.18 – godz. 10.30– int. od kolegów i koleżanek z kl. 4 e z rodzicami i wychowawcą  
22.10.18 – godz.   7.00 – int. od Zbigniewa  
24.10.18 – godz. 18.00 – int. od kuzynki Beaty TRELA z rodziną  
25.10.18 – godz.   7.00 – int. od Renaty BEŁKO z rodziną  
26.10.18 – godz.   7.00 – int. od Bogusława i Anny KRATÓW  
28.10.18 – godz. 10.30 – int. od koleżanki Natalii ZBORNIAK  
01.11.18 – godz. 14.00 – int. od dyrekcji i pracowników oddziału TEB Edukacja w Rzeszowie  
03.11.18 – godz.   7.00 – int. od pracowników przedszkola nr 40 w Rzeszowie  
04.11.18 – godz. 10.30 – int. od kolegów i koleżanek z kl. 4 e z rodzicami i wychowawcą  
05.11.18 – godz. 18.00 – int. od koleżanek z sekretariatu TEB Edukacja w Rzeszowie  
06.11.18 – godz. 18.00 – int. od pracowników Przedszkola nr 40 w Rzeszowie  
07.11.18 – godz.   7.00 – int. od uczennic kierunku technik farmaceutyczny semestr III, grupa dzienna Studium Medycznego TEB Edukacja w Rzeszowie  
11.11.18 – godz. 10.30
– int. od Wiesławy JASTRZĘBSKIEJ z rodziną  
18.11.18 – godz. 12.00 – int. od rodziny MOTYKÓW ze Strzyżowa  
20.11.18 – godz.   7.00 – int. od rodziny DULEMBÓW z Glinika Zaborowskiego  
21.11.18 – godz.   7.00 – int. od wujka ze Strzyżowa  
02.12.18 – godz. 10.30 – int. od kolegów i koleżanek z kl. 4 e z rodzicami i wychowawcą  
07.12.18 – godz. 16.30 – int. od kolegów i koleżanek z kl. 4 e z rodzicami i wychowawcą  
02.01.19 – godz.   7.00 – int. od rodziny Lechów i Gałuszków  
24.01.19 – godz. 18.00 – int. od pracowników firmy Zefir  
25.01.19 – godz. 18.00 – int. od pracowników firmy Zefir  
28.01.19 – godz. 18.00 ­– int. od członków I Róży Różańcowej  
29.01.19 – godz. 18.00 ­– int. od pracowników firmy Zefir  
31.01.19 – godz. 18.00 ­– int. od pracowników firmy Zefir  
01.02.19 – godz. 18.00 ­– int. od sąsiadów w bloku Pleśniarowicza 4  
03.02.19 – godz. 10.30 ­– int. od sąsiadów w bloku Pleśniarowicza 4  
06.02.19 – godz. 18.00 ­– int. od sąsiadów w bloku Pleśniarowicza 4  
17.02.19 – godz.   7.30 – int. od pracowników firmy REWA z Woli Rafałowskiej

20 intencji od uczestników pogrzebu – w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Andrzej Nowak - Pawłowicz (05.07.2018)

24.09.18 – godz. 18.00 – int. od rodziny Barć z Czudca

+ Krzysztof Marszał (12.08.2018)

12.12.18 – godz.   7.00 (w 4. miesiąc po śmierci) – int. od siostry Anny z rodziną 
27.12.18 – godz.   7.00
– int. od Barbary Chruściel z rodziną 
12.01.19 – godz.   7.00
(w 5. miesiąc po śmierci) – int. od Janiny Kapinos z rodziną 
26.01.19 – godz. 18.00
– int. od rodziny Fal i Strzelczyków 
05.02.19 – godz. 18.00
– int. od rodziny Wiśniowskich 
12.02.19 – godz. 18.00
(w 6. miesiąc po śmierci) – int. od Lucyny i Stanisława Mazurów z Ropczyc 
25.02.19 – godz.   7.00
– int. od Grażyny Wiśniowskiej 
12.03.19 – godz. 18.00
(w 7. miesiąc po śmierci) – int. od Bożeny Marszał z rodziną 
23.03.19 – godz.   7.00
– int. od Pauliny i Bartka Augustyn

4 intencje od uczestników pogrzebu – w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Zofia Kliba (13.07.2018)

12.10.18 godz.   7.00 (w 3. miesiąc po śmierci) – int. od syna z żoną 
09.11.18
godz.   7.00 – int. od siostry Anny z mężem 
13.11.18
godz.   7.00 (w 4. miesiąc po śmierci) – int. od córki z rodziną 
04.12.18
godz. 18.00 – int. od siostry Czesławy z mężem i synami  
12.12.18
godz.   7.00 (w 5. miesiąc po śmierci) – int. od chrześniaka Tomasza z żoną 
15.12.18
godz. 18.00 – int. od kuzynek i kuzyna ze Strzyżowa z rodzinami 
20.12.18
godz.   7.00 – int. od kuzynki Zofii Gwóźdź z rodziną 
28.12.18
godz.   7.00 – int. od kuzynki Marty i kuzynów: Józefa i Pawła z żonami 
05.01.19
godz.   7.00 – int. od koleżanek: Kazimiery, Ireny i Marii 
12.01.19
godz. 18.00 (w 6. miesiąc po śmierci) – int. od chrześniaka Patryka  
19.01.19
godz.   7.00 – int. od Sabinki z tatą 
26.01.19
godz.   7.00 – int. od Ryszarda Miąsika 
27.01.19
godz.   7.30 – int. od Barbary i Bernadety z rodziną 
02.02.19
godz. 16.30 – int. od rodziny Złotków z Godowej 
13.02.19
godz.  7.00 (w 7. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Kraków, Patro i Wójcików 
03.03.19
godz. 18.00 – int. od rodziny Dubielów 
09.03.19
godz.   7.00 – int. od Dziadoszowej z Łętowni

Intencje:
1.    
od syna z żoną
2.    
od córki z rodziną
3.    
od siostry Czesławy z mężem i synami
4.    
od chrześniaka Tomasz z żoną
5.    
od kuzynek i kuzyna ze Strzyżowa z rodzinami
6.    
od kuzynek i kuzyna ze Strzyżowa z rodzinami
7.    
od Dziadoszowej z Łętowni
oraz
5 intencji od uczestników pogrzebu – zostaną odprawione w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Edward Mazur (21.07.2018)

20.08.18 – godz.   7.00 (w miesiąc po śmierci) – int. od brata Mariana z rodziną 
20.10.18
godz.   7.00 (w 3. miesiąc po śmierci) – int. od siostry z rodziną 
14.11.18 – godz.   7.00
– int. od Danuty Faluszczak z rodziną 
22.11.18
godz.   7.00 (w 4. miesiąc po śmierci) – int. od brata Jana z rodziną 
01.12.18 – godz. 18.00
– int. od Anny Kucza 
05.12.18 – godz. 18.00
– int. od rodziny Bąków 
14.12.18 – godz.   7.00
– int. od rodziny Chorzępów 
21.12.18 – godz.   7.00
(w 5. miesiąc po śmierci) – int. od Edwarda Ożoga z rodziną 
27.12.18 – godz.   7.00
– int. od rodziny Dylów 
08.01.19 – godz.   7.00
– int. od Marii i Stanisława Ożogów z rodziną 
14.01.19 – godz.   7.00
– int. od pracowników Zefir-hlx w Rzeszowie 
21.01.19 – godz.   7.00
(w 6. miesiąc po śmierci) – int. od Janusza z mamą 
28.01.19 – godz. 18.00
– int. od chrześniaka Krzysztofa 
04.02.19 – godz. 18.00
– int. od Krystyny z rodziną 
12.02.19 – godz.   7.00
– int. od pracowników Zefir-hlx w Rzeszowie 
21.02.19 – godz. 18.00
(w 7. miesiąc po śmierci) – int. od Stanisława Ożoga z rodziną 
02.03.19 – godz.   7.00
– int. od działkowców ogrodu „Szarlotka” 
12.03.19 – godz. 18.00
– int. od rodziny Śliwów 
15.03.19 – godz.   7.00
– int. od pracowników Zefir-hlx w Rzeszowie 
21.03.19 – godz.   7.00
(w 8. miesiąc po śmierci) – int. od chrześnicy Moniki z rodziną

8 intencji od uczestników pogrzebu – w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Antoni Marszałek (13.07.2018)

16.07.18 – godz. 13.30 – int. od Jadwigi Topczewskiej z mężem 
09.10.18 – godz.   7.00
– int. od znajomych Bogdana z ul. Ofiar Katynia 
13.10.18
godz.   7.00 (w 3. miesiąc po śmierci) – int. od żony 
24.10.18 – godz.   7.00
– int. od rodziny Organiściaków  
26.10.18 – godz. 18.00
– int. od córki Zofii z rodziną 
30.10.18 – godz.   7.00
– int. od rodziny Kozińskich 
06.11.18 – godz.   7.00
– int. od siostry Genowefy z rodziną 
09.11.18 – godz.   7.00
– int. od rodziny Rzepków 
13.11.18
godz. 18.00 (w 4. miesiąc po śmierci) – int. od córki Marzeny z rodziną 
17.11.18 – godz.   7.00
– int. od rodziny Wiater i Chwaszcz 
25.11.18 – godz.   7.30
– int. od syna Aleksandra z rodziną 
26.11.18 – godz. 18.00
– int. od Teresy i Stanisława Głodek 
29.11.18 – godz. 18.00
– int. od Danuty i Adama Marszałek, Lucyny i Jana Baran, Marii i Piotra Marszałek, Ewy i Pawła Szpunar 
02.12.18 – godz.   9.00
– int. od sąsiadów z bloku Zbyszewskiego 17 kl. 1 
07.12.18 – godz.   7.00
– int. od rodziny Karpów 
13.12.18 – godz.   7.00
(w 5. miesiąc po śmierci) – int. pracowników Biblioteki URz 
15.12.18 – godz.   7.00
– int. od sąsiadów córki Zofii 
17.12.18 – godz.   7.00
– int. od pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie 
21.12.18 – godz.   7.00
– int. od Danuty Szalacha i Marii Jarzyło 
26.12.18 – godz. 18.00
– int. od członków NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania 
27.12.18 – godz.   7.00
– int. od dyrektorów Szkół Podstawowych z Gminy Tyczyn 
31.12.18 – godz.   7.00
– int. od koleżanek, kolegów i współpracowników córki Zofii z SP w Tyczynie 
05.01.19 – godz.   7.00
– int. od pracowników kina Zorza 
13.01.19 – godz. 15.00
(w 6. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Szetelów 
18.01.19 – godz.   7.00
– int. od Macieja Marszałka 
04.02.19 – godz. 18.00
– int. od Macieja Marszałka 
13.02.19 – godz. 18.00
(w 7. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Kuzdro
13.03.19 – godz. 18.00
(w 8. miesiąc po śmierci)
– int. sąsiadów z ul. Rataja
13.06.19 – godz. 18.00
– int. sąsiadów z ul. Rataja

12 intencji od uczestników pogrzebu – w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Stanisław Pawłowski (11.07.2018)

03.10.18 – godz.   7.00 – int. rodziny Korczyńskich 
11.10.18 – godz.   7.00
(w 4. miesiąc po śmierci) – int. od Stanisława Korczyńskiego z rodziną 
25.10.18 – godz. 18.00
– int. rodziny Totoniów 
12.11.18 – godz.   7.00
(w 4. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Korczyńskich 
26.11.18 – godz.   7.00
– int. od rodziny z Ryszkowej Woli 
11.12.18 – godz. 18.00
(w 5. miesiąc po śmierci)  – int. od rodziny Korabów

7 intencji od uczestników pogrzebu – w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Jerzy Czyżewski (7.06.2018)

08.09.18 – godz.   7.00 (w 3. miesiąc po śmierci) – int. od córki 
08.10.18 – godz. 18.00
(w 4. miesiąc po śmierci)  – int. od rodziny Muszów z Rzeszowa

6 intencji od uczestników pogrzebu – w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Petronela Bisz (4.06.2018)

08.07.18 – godz. 10.30 – int. od sąsiadów 
27.09.18 – godz. 18.00
– int. od sąsiadów 
19.10.18 – godz.   7.00
– int. od sąsiadów 
23.11.18 – godz. 18.00
– int. od sąsiadów

+ Helena Ruszel (02.05.2018)

02.08.18 – godz.   7.00 (w 3. miesiąc po śmierci) – int. od wnuka Łukasza z rodziną 
11.09.18 – godz. 18.00
– int. od wnuka Pawła z rodziną 
22.09.18 – godz.   7.00
– int. od chrześnicy Marty 
27.09.18 – godz. 18.00
– int. od córki Alicji z rodziną 
02.10.18 – godz.   7.00
(w 5. miesiąc po śmierci) – int. od córki Danuty z rodziną 
04.10.18 – godz.   7.00
– int. od Piotra i Bożeny z rodziną 
11.10.18
godz.   7.00 – int. od męża Mariana z rodziną 
25.10.18
godz. 18.00 – int. od rodziny Kordoniów 
02.11.18 – godz.   7.00
(w 6. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Michno 
22.11.18 – godz. 18.00
– int. od Aleksandry Kucaby z rodziną 
28.11.18 – godz. 18.00
– int. od rodziny Dudków 
02.12.18 – godz. 18.00
(w 7. miesiąc po śmierci) – int. od chrześnicy Marty 
09.12.18 – godz. 18.00
– int. od pracowników firmy AMAK-MEBLE 
22.12.18
godz.   7.00 – int. od rodziny Kordoniów

5 intencji od uczestników pogrzebu – w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Stanisław Muratów (17.04.2018)

17.05.18 – godz.   7.00 (w miesiąc po śmierci)  – int. od przyjaciela Zbyszka 
10.09.18 – godz. 18.00
– int. od Tadeusza Łazarza 
17.09.18 – godz. 18.00
(w 5. miesiąc po śmierci) – int. od sąsiadów 
06.10.18 – godz.   7.00
– int. od Firmy Ogólnobudowlanej Miseco 
18.10.18 – godz. 18.00
(w 6. miesiąc po śmierci) – int. od sąsiadów 
27.10.18 – godz.   7.00
– int. od sąsiadów 
17.11.18 – godz. 18.00
(w 7. miesiąc po śmierci) – int. od sąsiadów 
17.12.18 – godz. 18.00
(w 8. miesiąc po śmierci) – int. od sąsiadów

6 intencji od uczestników pogrzebu – w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Jerzy Gubernat (13.04.2018)

28.08.18 – godz.   7.00 – int. od rodziny Szumskich 
13.09.18 – godz.   7.00
(w 5. miesiąc po śmierci) – int. od Aleksandry i Jana 
13.10.18 – godz. 18.00
(w 6. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Sikorów

5 intencji od uczestników pogrzebu – w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Zofia Bereszyńska (08.04.2018)

22.04.2018 – godz. 9.30 – Msza św. w kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Mielcu

17.08.18 – godz.   7.00 – int. od Bogusława i Małgorzaty Zarembów z rodziną 
07.09.18 – godz.   7.00
(w 5. miesiąc po śmierci) – int. od chrześniaka Janusza Zaremby 
11.09.18 – godz.   7.00
– int. od bratanicy Ewy z rodziną 
21.09.18 – godz.   7.00
– int. od bratowej Stefanii 
08.10.18 – godz.   7.00
(w 6. miesiąc po śmierci) – int. od siostry Danuty z rodziną 
17.10.18 – godz.   7.00
– int. od Marii Kloc 
22.10.18 – godz.   7.00
– int. od Celiny Kurzeji 
07.11.18 – godz.   7.00
(w 7. miesiąc po śmierci) – int. od chrześniaka Marka 
21.11.18 – godz. 18.00
– int. od Albiny z rodziną 
08.12.18 – godz.   7.00
(w 8. miesiąc po śmierci) – int. od członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Podlaszanach

+ Eleonora Janosz (31.03.2018)

11.07.18 – godz.   7.00 – int. od męża 
31.07.18 – godz. 18.00
(w 4. miesiąc po śmierci)  – int. od Róż Żywego Różańca 
10.08.18 – godz. 18.00
– int. od syna z rodziną 
21.08.18 – godz. 18.00
– int. od sąsiadów 
30.08.18 – godz.   7.00
(w 5. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Mrózek z Tyczyna 
06.09.18 – godz.   7.00
– int. od koleżanek i kolegów z Klubu Seniora 
18.09.18 – godz. 18.00
– int. od rodziny Cygan 
30.09.18 – godz. 15.00
(w 6. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Malców 
12.10.18 – godz.   7.00
– int. od koleżanek z pracy synowej Ewy 
24.10.18 – godz. 18.00
– int. od koleżanek ze Żłobka nr 12 
31.10.18 – godz.   7.00
(w 7. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Bombów 
10.11.18 – godz.   7.00
– int. od sąsiadów 
16.11.18 – godz.   7.00
– int. od koleżanek z pracy synowej Ewy 
24.11.18 – godz. 18.00
– int. od 21. Róży Żywego Różańca 
30.11.18 – godz.   7.00
(w 8. miesiąc po śmierci) – int. od Heleny Goleniewskiej 
08.12.18 – godz. 18.00
– int. od koleżanek i kolegów z Klubu Seniora 
15.12.18 – godz. 18.00
– int. od koleżanek ze Żłobka nr 12 
31.12.18 – godz.   7.00
(w 9. miesiąc po śmierci) – int. od sąsiadów

8 intencji od uczestników pogrzebu – w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Jadwiga Piech (19.03.2018)

29.06.18 – godz.   7.00 – int. od 14. Róży Żywego Różańca 
09.07.18 – godz. 18.00
– int. od Róż Żywego Różańca 
18.07.18 – godz.   7.00
(w 4. miesiąc po śmierci) – int. od chrześnicy Stasi 
31.07.18 – godz. 18.00
– int. od koleżanek i kolegów z pracy Ewy 
10.08.18 – godz.   7.00
– int. od koleżanek i kolegów z pracy Ewy 
18.08.18 – godz.   7.00
(w 5. miesiąc po śmierci) – int. od Henryki i Grażyny z rodzinami 
29.08.18 – godz. 18.00
– int. od koleżanek i kolegów córki Danuty z Komendy Woj. Policji 
07.09.18 – godz.   7.00
– int. od Zygmunta i Ireny Piech 
19.09.18 – godz.   7.00
(w 6. miesiąc po śmierci) – int. od Haliny Banaś z rodziną 
08.10.18 – godz. 18.00
– int. od koleżanek i kolegów z pracy Ewy 
16.10.18 – godz.   7.00
– int. od przyjaciółki Józefy 
19.10.18 – godz.   7.00
(w 7. miesiąc po śmierci) – int. od koleżanek i kolegów z pracy Ewy 
20.11.18 – godz. 18.00
(w 8. miesiąc po śmierci) – int. od córki Danuty z dziećmi i wnukami 
01.12.18 – godz. 18.00
– int. od koleżanek i kolegów z pracy Ewy 
19.12.18 – godz. 18.00
(w 9. miesiąc po śmierci) – int. od Marii Grochowskiej wraz z rodziną z Kielc i Jędrzejowa

7 intencji od uczestników pogrzebu – w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Andrzej Wójcik (1.03.2018)

31.05.18 – godz. 12.00 (w 3. miesiąc po śmierci) – int. od córki z mężem  
12.06.18
godz.   7.00 – int. od Barbary i Adama Rząsów z Łańcuta 
02.07.18
godz.   7.00 (w 4. miesiąc po śmierci) – int. od koleżanek i kolegów z pracy 
16.07.18 – godz.   7.00
– int. od sąsiadów z klatki 
19.07.18 – godz. 18.00
– int. od rodziny Sadowskich i Woźny 
01.08.18 – godz. 18.00
(w 5. miesiąc po śmierci) – int. od córki z mężem 
16.08.18 – godz.   7.00
– int. od koleżanek i kolegów z pracy córki Gosi 
03.09.18 – godz. 18.00
– int. od sąsiadów z klatki 
12.09.18
godz. 18.00 – int. od wychowawczyni syna Marcina i klasy 2F 
24.09.18
godz. 18.00 – int. od koleżanek i kolegów z pracy 
01.10.18
godz.   7.00 (w 7. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Gałek, Bieda i Ukraińskich 
10.10.18 – godz.   7.00
– int. od koleżanek i kolegów z pracy córki Gosi 
21.10.18
godz. 15.00 – int. od mistrzów z zakładu silników 
31.10.18 – godz. 18.00
(w 8. miesiąc po śmierci) – int. od koleżanek i kolegów z pracy córki Gosi 
10.11.18
godz.   7.00 – int. od rodziny Gałek, Bieda i Ukraińskich 
01.12.18 – godz.   7.00
(w 9. miesiąc po śmierci) – int. od koleżanek i kolegów z pracy córki Gosi

7 intencji od uczestników pogrzebu – w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ Anna Pelc (23.02.2018)

02.03.18 – int. od Rodziców w 7. dzień po śmierci  
02.05.18 – godz.   7.00
– int. od sióstr 
01.06.18
godz. 16.30 – int. od siostry Emilii z Sylwestrem 
05.06.18 – godz. 18.00
– int. od siostry Marzeny z rodziną 
16.06.18
godz.   7.00 – int. od siostry Eweliny z rodziną 
26.06.18 – godz.   7.00
– int. od chrześniaka Nikodema i siostrzenicy Martyny 
05.07.18
godz.   7.00 – int. od cioci Janiny Grad z rodziną 
18.07.18
godz. 18.00 – int. od kuzynki Małgorzaty Grzebyk z rodziną 
04.08.18
godz.   7.00 – int. od chrzestnego Mariusza Grad z rodziną 
11.08.18
godz.   7.00 – int. sąsiadów z ul. Lewakowskiego 13 kl. 1 
22.08.18
godz. 18.00 (w 6. miesiąc po śmierci) – int. od kuzynki Agnieszki Dziopak z rodziną 
31.08.18
godz. 18.00 – int. sąsiadów z ul. Lewakowskiego 13 kl. 2 
03.09.18
godz. 18.00 – int. od wujka Zbyszka Pieczonki 
15.09.18
godz.   7.00 – int. od rodziny Kuźniarów z Trzebowniska 
23.09.18
godz.   7.00 (w 7. miesiąc po śmierci) – int. od wujka Wiesława Pieczonki z rodziną 
01.10.18 – godz.   7.00
– int. od wujka Sławka Pieczonki z rodziną 
23.10.18
godz.   7.00 (w 8. miesiąc po śmierci) – int. od kuzynki Justyny Kielar z rodziną 
23.11.18
godz.   7.00 (w 9. miesiąc po śmierci) – int. od wujka Bogdana Pieczonki z rodziną
22.12.18
godz. 18.00 (w 10. miesiąc po śmierci) – int. od koleżanek i kolegów z klasy wraz z nauczycielami z LO)

Intencje: 
1.    
od sąsiadów z ul. Lewakowskiego 13 kl. 1 
2.    
od sąsiadów z ul. Lewakowskiego 13 kl. 1 
3.    
od sąsiadów z ul. Lewakowskiego 13 kl. 2 
4.    
od rodziny Dziobanów 
5.    
od rodziny Zarębów z Przeworska 
6.    
od rodziny Kucajów z Trzebowniska 
7.    
od rodziny Flisiaków z Rzeszowa 
8.    
od rodziny Konefałów z Kolbuszowej 
9.  
od Aleksandry Fraczek z Kolbuszowej Górnej 
10.
od rodziny Augustynów z Kolbuszowej Górnej 
11.
od rodziny Sondej z Raniżowa 
12.
od koleżanek i kolegów ze Szkoły Medycznej 
13.
od właścicieli Firmy „Mięs-Pol”
14.
od koleżanek i kolegów z „Mięs-Pol”
15.
od koleżanek i kolegów z „Mięs-Pol"  
16.
od pracowników Domiceli – Jasło 
17.
od koleżanek i kolegów z pracy siostry Eweliny

oraz
8 intencji
od uczestników pogrzebu
– zostaną odprawione (za zgodą rodziny) w pierwszym wolnym terminie (bez podania daty i godziny Mszy św.)

+ ks. Marian Jaśkiewicz MSF (23.02.2018)

23.03.18 – godz.   7.00 (w miesiąc po śmierci) – int. od wspólnot parafialnych 
23.04.18 – godz.   7.00
(w 2. miesiąc po śmierci) – int. od Ruchu Rodzin Nazaretańskich   
03.05.18 – godz. 12.00
Dziękczynna za dar życia i posługi + ks. Mariana – int. od rodziny z Zabrnia 
09.05.18 – godz. 18.00
– int. od chóru Sancta Familia  21.05.18 – godz.   7.00 – int. od Apostolstwa Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci 
23.05.18 – godz.   7.00
(w 3. miesiąc po śmierci) – int. od parafian z Zabrnia i Poręb Furmańskich 
30.05.18 – godz. 18.00
– int. od Róż Żywego Różańca 
28.06.18 – godz.   7.00
– int. Aliny Kobylarz z rodziną 
02.07.18 – godz.   7.00
– int. od świeckich współpracowników 
23.07.18 – godz. 18.00
(w 5. miesiąc po śmierci) 
23.08.18 – godz.   7.00
(w 6. miesiąc po śmierci) – int. od Rady Parafialnej parafii Zabrnie i Poręb Furmańskich  
23.09.18 – godz.   7.30
(w 7. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Furmanów i Kopałów 
03.10.18 – godz. 18.00
– int. od Krystyny Maciejewskiej 
23.10.18 – godz.   7.00
(w 8. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Kuduków i Mazurów 
23.11.18 – godz.   7.00
(w 9. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Kowalczyków 
23.12.18 – godz.   9.00
(w 10. miesiąc po śmierci) – int. od rodziny Sajów

Msze św. gregoriańskie w dniach: 25.05. – 23.06.2018 r.