2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6102832

Statystyki

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

Zgromadzenie MSF powierza swoim członkom następujące prace i zadania:

Księża:
 • ewangelizują w kraju i na terenach misyjnych wszystkich kontynentów,
 • prowadzą prace duszpasterskie na placówkach zagranicznych,
 • są wychowawcami i moderatorami wśród młodzieży,
 • zajmują się duszpasterstwem rodzin,
 • pracują w duszpasterstwie parafialnym.
Bracia:
 • ewangelizują na terenach misyjnych
 • wszystkich kontynentów,
 • pracują w duszpasterstwie parafialnym, jako: organiści, zakrystianie, katecheci,
 • wykonują prace fizyczne,
 • troszczą się o nowe powołania.

Zainteresowani wstąpieniem do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny winni złożyć następujące dokumenty (nie ma egzaminów wstępnych tylko rozmowa z Ks. Prowincjałem):

 1. Prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia,
 2. Własnoręcznie napisany życiorys,
 3. Wypełniony kwestionariusz kandydata,
 4. Skrócony odpis aktu urodzenia,
 5. Odpis aktu chrztu, wydany nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem prośby o przyjęcie do Zgromadzenia,
 6. Opinię Ks. Proboszcza własnej parafii,
 7. Ogólne świadectwo zdrowia, potwierdzające zdolność do podjęcia studiów i pracy w Zgromadzeniu,
 8. Świadectwo szkolne (dla kandydatów na kapłanów - maturalne świadectwo dojrzałości, a dla kandydatów na braci - świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, gimnazjum lub ostatniej ukończonej klasy),
 9. Świadectwo ukończenia katechizacji,
 10. Trzy aktualne fotografie legitymacyjne.

Wyższe Seminarium Duchowne MSF ul. Klasztorna 2 62 - 530 Kazimierz Biskupi tel. 63 241 13 00

Parafia Świętej Rodzinyul. Solarza 1435 – 125 Rzeszów tel. 17 856 84 72

Więcej informacji na:

https://misjonarzemsf.pl/powolania

http://www.powolania.msf.opoka.org.pl

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Rzeszowskiej, prowadzi nabór dla kandydatów do Seminarium Diecezjalnego.

Rakrutacja odbywa się dwukrotnie: w czerwcu i we wrześniu.

Kandydat powinien złożyć w Rektoracie następujące dokumenty:

 • Podanie i życiorys,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • Świadectwo chrztu i bierzmowania,
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
 • Opinię Ks. Proboszcza i katechety szkoły średniej,
 • Świadectwo lekarskie o stanie zdrowia,
 • 4 fotografie.

Podstawą przyjęcia do Seminarium są wyniki egzaminu pisemnego z literatury polskiej, ustnego z wiedzy religijnej oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Świadectwo dojrzałości kandydat może dostarczyć w późniejszym czasie (po jego otrzymaniu). Dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przyjęciu na I rok studiów w Seminarium.

 

Wyższe Seminarium Duchowneul. Połonińska 2535 – 082 Rzeszówtel. 17 864 26 80

 

Więcej informacj na: http://www.wsd.rzeszow.pl

 [1] 

Powrót

Transmisja na żywo

HASŁO ROKU

ZGROMADZENI
NA ŚWIĘTEJ
WIECZERZY

Dzisiaj jest

poniedziałek,
20 września 2021

(263. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...