Menu

Pożegnanie ks. Aleksego

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5529589

Statystyki

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

Zgromadzenie MSF powierza swoim członkom następujące prace i zadania:

Księża:
 • ewangelizują w kraju i na terenach misyjnych wszystkich kontynentów,
 • prowadzą prace duszpasterskie na placówkach zagranicznych,
 • są wychowawcami i moderatorami wśród młodzieży,
 • zajmują się duszpasterstwem rodzin,
 • pracują w duszpasterstwie parafialnym.
Bracia:
 • ewangelizują na terenach misyjnych
 • wszystkich kontynentów,
 • pracują w duszpasterstwie parafialnym, jako: organiści, zakrystianie, katecheci,
 • wykonują prace fizyczne,
 • troszczą się o nowe powołania.

Zainteresowani wstąpieniem do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny winni złożyć następujące dokumenty (nie ma egzaminów wstępnych tylko rozmowa z Ks. Prowincjałem):

 1. Prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia,
 2. Własnoręcznie napisany życiorys,
 3. Wypełniony kwestionariusz kandydata,
 4. Skrócony odpis aktu urodzenia,
 5. Odpis aktu chrztu, wydany nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem prośby o przyjęcie do Zgromadzenia,
 6. Opinię Ks. Proboszcza własnej parafii,
 7. Ogólne świadectwo zdrowia, potwierdzające zdolność do podjęcia studiów i pracy w Zgromadzeniu,
 8. Świadectwo szkolne (dla kandydatów na kapłanów - maturalne świadectwo dojrzałości, a dla kandydatów na braci - świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, gimnazjum lub ostatniej ukończonej klasy),
 9. Świadectwo ukończenia katechizacji,
 10. Trzy aktualne fotografie legitymacyjne.

Wyższe Seminarium Duchowne MSF ul. Klasztorna 2 62 - 530 Kazimierz Biskupi tel. 63 241 13 00

Parafia Świętej Rodzinyul. Solarza 1435 – 125 Rzeszów tel. 17 856 84 72

Więcej informacji na:

https://misjonarzemsf.pl/powolania

http://www.powolania.msf.opoka.org.pl

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Rzeszowskiej, prowadzi nabór dla kandydatów do Seminarium Diecezjalnego.

Rakrutacja odbywa się dwukrotnie: w czerwcu i we wrześniu.

Kandydat powinien złożyć w Rektoracie następujące dokumenty:

 • Podanie i życiorys,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • Świadectwo chrztu i bierzmowania,
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
 • Opinię Ks. Proboszcza i katechety szkoły średniej,
 • Świadectwo lekarskie o stanie zdrowia,
 • 4 fotografie.

Podstawą przyjęcia do Seminarium są wyniki egzaminu pisemnego z literatury polskiej, ustnego z wiedzy religijnej oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Świadectwo dojrzałości kandydat może dostarczyć w późniejszym czasie (po jego otrzymaniu). Dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przyjęciu na I rok studiów w Seminarium.

 

Wyższe Seminarium Duchowneul. Połonińska 2535 – 082 Rzeszówtel. 17 864 26 80

 

Więcej informacj na: http://www.wsd.rzeszow.pl

 [1] 

Powrót

Transmisja na żywo

HASŁO ROKU

WIELKA TAJEMNICA
WIARY

Dzisiaj jest

wtorek,
14 lipca 2020

(196. dzień roku)

Święta

Wtorek, XV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Kamila de Lellis, prezb. albo wsp. św. Henryka

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...