Menu

25. lat ADS-u

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4377898

Zmiany w parafii Świętej Rodziny - czerwiec/lipiec 2017

            Z dniem 1 lipca br. nowym proboszczem Parafii Świętej Rodziny i rektorem Domu Zakonnego z Rzeszowie został mianowany ks. Grzegorz Kałdowski MSF. Ks. Grzegorz pochodzi z Lubichowa na Kociewiu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1991 roku w kościele seminaryjnym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Pracował miedzy innymi jako wikary w parafii w Złotowie. Był socjuszem, a później mistrzem nowicjatu MSF w Wielkim Klinczu, asystentem prowincjalnym i  rektorem Domu Prowincjalnego w Poznaniu. Przez ostatnie lata pełnił funkcję sekretarza Polskiej Prowincji MSF w Poznaniu.

            Uroczystego wprowadzenia nowo mianowanego proboszcza dokonał ks. Józef Stanowski, dziekan dekanatu Rzeszów - Południe w czasie Sumy w niedziele, 2 lipca br. Obrzęd rozpoczął się modlitwą wstępną, którą poprowadził ks. Dziekan na przemian z ludem i odczytaniem dekretu Biskupa Ordynariusza o mianowaniu ks. Grzegorza proboszczem naszej Parafii. Później ks. Dziekan podziękował ustępującemu proboszczowi, ks. Andrzejowi i w kilku słowach przywitał ks. Grzegorza, prosząc jednocześnie obecnych na tej Mszy św. o modlitwę w intencji nowego proboszcza. .

            Słowo Boże wygłosił ks. Grzegorz Kałdowski, który podzielił się z obecnymi na tej Mszy św. swoim pragnieniem: Chciałbym się z Wami zaprzyjaźnić - mówił. Zaprzyjaźnić się z dziećmi, z młodzieżą, z rodzinami, z ludźmi starszymi i z chorymi; z tymi, którzy będą tu przychodzić i do których trzeba będzie pójść. Ojciec Święty w swoim ostatnim przemówieniu do członków Serra International, mówił, że przyjaciel dyskretnie i z czułością interesuje się życiem drugiego, potrafi go wysłuchać, z miłosierdziem podchodzi do jego wad, nie kieruje się uprzedzeniami, pozwala doświadczyć radości z tego, że się nie jest samotnym. Jednakże przyjaciel potrafi się również sprzeciwić i szczerze powiedzieć, z czym się nie zgadza. Bądźmy dla siebie takimi przyjaciółmi.

            Nawiązał także do tego, jak po propozycji Księdza Prowincjała zastanawiał się, czy chce zmienić swoje dotychczasowe życie, w pewien sposób poukładane, i pójść za Chrystusem w inne miejsce. Odpowiedzią na wszystkie pytania, które stawiał Bogu w swoim sercu były w słowa Papieża Franciszka: Nie może iść naprzód ten, kto nie pozwala się zakwestionować. Nie zbliża się do celu ten, kto boi się stracić samego siebie, jak wskazuje Ewangelia. Żaden statek nie będzie żeglował po morzach, jeśli boi się opuścić bezpieczeństwo portu. Podobnie też, żaden chrześcijanin nie może doświadczyć przemieniającej miłości Boga, jeśli nie jest gotowy zakwestionować samego siebie, lecz pozostaje przywiązany do swych planów i osiągniętych zdobyczy.

            Centralnym punktem obrzędu wprowadzenia nowego proboszcza było wyznanie wiary w postawie klęczącej, a po nim modlitwa ks. Dziekana: Na mocy upoważnienia i z nakazu najdostojniejszego księdza biskupa Jana, wprowadzam cię w obowiązki proboszcza parafii Świętej Rodziny i przekazuję ci władzę, jaką prawo kościelne przyznaje proboszczowi. Powierzam również twojej trosce dobro duchowe dusz nieśmiertelnych tej parafii, a także jej stan materialny, zwłaszcza kościół i budynki kościelne. Tak więc pracuj w parafii, abyś z ufnością mógł po śmierci stanąć przed Bogiem, sędzią sprawiedliwym. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

            Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele wspólnoty parafialnej Państwo Lucyna i Stanisław Olbrotowie powitali nowego Proboszcza parafii „na górce”.

Wprowadzenie ks. Grzgorza Kałdowskiego MSF na urząd proboszcza - 2.07.2017

 «  1  [2] 

Powrót

HASŁO ROKU

Jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym

Dzisiaj jest

sobota,
17 listopada 2018

(321. dzień roku)

Święta

Sobota, XXXII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...

Statystyki