swietarodzina.org.pl

Strona Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Rodziny - modlitwa, wspólnota, Kościół

Parafia Rzymskokatolicka

Parafia Rzymskokatolicka Świętej Rodziny stara się pomagać ludziom wzrastać w wierze, nadziei i miłości. Jako parafia oferuje wiele sposobów, aby nawiązać więź z różnorodną wspólnotą religijną. Możliwość wielu sposobów zaangażowania się w życie parafii, począwszy od cotygodniowych mszy świętych, poprzez programy przygotowujące do sakramentów, a skończywszy na wielu posługach, które są dostępne dla wiernych. Wszyscy jesteśmy powołani do współpracy, jako jedno ciało Chrystusa, i dzielenia się z innymi darami, którymi Bóg nas obdarzył.

Witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Rodziny

Parafia Rzymskokatolickiego Kościoła Świętej Rodziny stara się pomagać skupiać ludzi, którzy oddają swoje życie Bogu. Jako parafia oferuje wiele sposobów zaangażowania się w życie społeczności. Odwiedzający stronę mogą dowiedzieć się o godzinach mszy świętej, programach przygotowania do sakramentów, wielu posługach dostępnych w kościele i wielu innych. Tutaj można także dowiedzieć się, w jaki sposób wesprzeć finansowo parafię. Zapraszamy do wspólnego tworzenia naszej katolickiej społeczności!

Co parafia oferuje wiernym?

Parafia Rzymskokatolicka oferuje wiernym wspólną modlitwę, nabożeństwa, sakramenty i pouczające kazania, które pomogą Ci kroczyć drogą Naszego Pana. Stara się także nieść pomoc najuboższym, którzy żyją na jej terenie, by ludziom żyło się lepiej. Datki dla osób w gorszej sytuacji finansowej można przynosić osobiście do siedziby parafii, które potem są zbierane, sortowane i rozdawane najuboższym.

Parafia organizuje także oazy, które skupiają młodych ludzi na gorliwej modlitwie, wspólne pielgrzymki do ważnych historycznie miejsc, które wypełnione są obecnością Ducha świętego, a także rekolekcje dla najmłodszych, które wprowadzają do życia według przykazań bożych.

Jak można się zaangażować?

Parafia oferuje wiele sposobów zaangażowania się w życie parafii, począwszy od cotygodniowych Mszy Świętych, poprzez programy przygotowania do sakramentów, a skończywszy na wielu dostępnych posługach. Można również dowiedzieć się, jak można wesprzeć parafię. Wszyscy jesteśmy wezwani do współpracy jako jedno ciało Chrystusa i dzielenia się z innymi darami, którymi Bóg nas obdarzył.

Parafia zaprasza młodzież w wieku szkolnym do najbliższej posługi przy ołtarzu w roli ministrantów. Jest to najlepsza okazja do służenia całej wspólnocie poprzez osobistą pomoc przy odprawianiu mszy świętej.

Wsparcie dla parafii

W erze cyfrowej, która szybko się rozwija, ważne jest, aby wspierać parafie. Parafia Rzymskokatolicka Świętej Rodziny posiada stronę internetową, która zapewnia parafianom wiele możliwości zaangażowania się i wzrastania w wierze. Jako parafia, Parafia Świętej Rodziny stara się pomagać ludziom wzrastać w wierze, nadziei i miłości.

Zaproszenie do wspólnej modlitwy

Parafia jest miejscem modlitwy. To tutaj ludzie przychodzą, aby wspólnie się modlić, co odzwierciedla wspólnotowy i społeczny charakter katolicyzmu. Parafianie są wezwani do przeżywania swojej wiary we wspólnocie, a nie w izolacji od innych lub próbując robić wszystko samemu. Dużą częścią bycia katolikiem jest przeżywanie jej na głos we wspólnocie!