swietarodzina.org.pl

Litania do Świętej Rodziny


Post dodany przez @swietarodzina.org.pl · 06-04-22 · Modlitewnik
 • Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
 • Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
 • Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
 • Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
 • Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
 • Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
 • Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne - zmiłuj się nad nami.
 • Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas.
 • Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
 • Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
 • Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,
 • Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,
 • Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,
 • Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
 • Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,
 • Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
 • Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
 • Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
 • Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
 • Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,
 • Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas Najświętsza Rodzino
 • Od rozproszenie umysłu i serca,
 • Od oziębłości w służbie Bożej,
 • Od szukania przyjemności i wygód światowych,
 • Od przywiązania do dóbr ziemskich,
 • Od pragnienia próżnej chwały,
 • Od złej śmierci,
 • Przez najdoskonalsze zjednoczenie serc Waszych, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
 • Przez Wasze ubóstwo i pokorę,
 • Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,
 • Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,
 • Przez prace i trudy Wasze,
 • Przez modlitwy i milczenie Wasze,
 • Przez doskonałość czynów Waszych,
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 • K.: Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
 • W.: Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.
 • Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Litania do Swietej Rodziny