swietarodzina.org.pl

Ikonografia chrześcijańska - Deesis


Post dodany przez @swietarodzina.org.pl · 22-04-22 · Wiadomości

Greckie słowo deesis (δείσις) oznacza "dar" lub "łaskę". W Biblii jest ono używane do opisania Bożego daru zbawienia. W teologii prawosławnej deesis jest darem łaski, który otrzymujemy, gdy przyjmujemy Jezusa jako naszego Zbawiciela i Pana. Otrzymujemy ten dar, przyjmując Boże przebaczenie, przyjmując miłość Jezusa do nas i całkowicie Mu ufając.

W ikonografii deesis oznacza akt narodzin nowego życia. Ikona przedstawia nowe życie rodzące się z duchowej matki, która często ukazana jest jako kobieta trzymająca na rękach niemowlę. W niektórych przedstawieniach sam Bóg jest widziany jako rodzący noworodka. Symbolizuje to, że wszyscy chrześcijanie są stworzeni w Chrystusie i odrodzeni przez wiarę w Niego.

Ikonografia chrześcijańska - tematy

Ikonografia jest sztuką i nauką o obrazach religijnych. Istnieje kilka sposobów kategoryzacji ikonografii, ale najczęściej dzieli się ją na dwie szerokie kategorie: symboliczną i ikoniczną. Ikonografia symboliczna zajmuje się znaczeniem lub celem obrazu, który może być wykorzystany do przekazania jakiegoś przesłania lub nauczenia jakiejś lekcji. Z drugiej strony, obrazy ikoniczne koncentrują się bardziej na wizualnych walorach obiektu i często służą jako wyraz artystyczny lub dekoracja.

Ikonografię można znaleźć we wszystkich formach sztuki, od obrazów, przez mozaiki, rzeźby, po gobeliny. Oprócz tego, że jest formą sztuki, ikonografia jest także sposobem przekazywania przez ludzi swoich przekonań, wartości i emocji za pomocą obrazów.

Ikonografia może być wykorzystywana jako narzędzie do nauczania i uczenia się na różne tematy, takie jak religia, kultura, geografia, polityka, nauka, historia itp. Może być także wykorzystywana jako forma medytacji lub kontemplacji duchowej - wystarczy spojrzeć na obraz i pozwolić, by wyobraźnia przejęła kontrolę nad rozważaniem jego znaczenia.

Ikonografia chrzescijanska - Deesis

Ikonografia chrześcijańska - postacie

W ikonografii średniowiecznej przedmiotem ikonografii chrześcijańskiej jest przedstawianie różnych postaci z życia Jezusa. Dotyczy to zarówno osób bezpośrednio z nim związanych (takich jak Maria, Józef i Piotr), jak i innych postaci, które są ważne w jego historii (takich jak aniołowie i diabły).

Postacie te mogą być przedstawione realistycznie lub w jakiś sposób stylizowane, aby oddać ich znaczenie. Niektóre z nich mogą być nawet ukazane w kontekście narracji, tak abyśmy mogli zobaczyć, jak ich działania wpisują się w całą historię.

Podobnie jak w przypadku większości innych tradycji artystycznych, istnieje szeroki wachlarz możliwych podejść do przedstawiania ikonografii chrześcijańskiej. Niektórzy artyści stosują bardzo dosłowne podejście, podczas gdy inni swobodnie traktują swoje tematy, aby nadać im większe znaczenie. Nie ma jednego "właściwego" sposobu przedstawiania tych tematów; każdy artysta musi znaleźć styl, który będzie dla niego najlepszy.