swietarodzina.org.pl

Parafialne koło misyjne

Koło Misyjne jest wspólnotą prowadzoną przez świeckich, która wspiera pełnoetatowych misjonarzy. Koło Misyjne oferuje możliwości służby i kontaktu z innymi ludźmi myślącymi o misji. Dzięki comiesięcznym spotkaniom, mentoringowi i modlitwie, Koło pomaga osobom na misjach odnaleźć ich cel i daje im narzędzia do realizacji ich powołania.

Co robić by działalność koła misyjnego była skuteczna?

Skuteczne działania koła misyjnego to takie, które angażują innych w kościele i aktywnie włączają ich w służbę dla Chrystusa. Najbardziej efektywne zajęcia koła misyjnego to takie, które wychodzą naprzeciw potrzebom ludzi i pomagają im zbliżyć się do Chrystusa. Stwarzają one także okazje do dzielenia się miłością Chrystusa z innymi.

Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zajęcia koła misyjnego były efektywne:

Po pierwsze, pamiętaj, aby wybrać odpowiedni rodzaj zajęć. Zajęcia, które angażują ludzi w nabożeństwo lub inne wydarzenia kościelne, są zazwyczaj bardziej skuteczne niż te, które nie mają takiego charakteru.

Kolo misyjne

Jak zorganizować spotkanie koła misyjnego?

Koła misyjne to świetny sposób na zorganizowanie się i nawiązanie kontaktu z misjonarzami w twojej okolicy. Kluczem jest znalezienie ludzi, którzy chcą się zaangażować w ten sam sposób, co ty, abyście mogli uczyć się od siebie nawzajem i razem wzrastać. Możesz stworzyć swój własny krąg, znajdując osoby zainteresowane tą samą sprawą, lub dołączyć do już istniejącego, który został już założony. Jeśli w Twojej okolicy nie ma takiego kręgu, możesz założyć go sam!

Wystarczy skontaktować się z innymi ludźmi myślącymi o misji i zaprosić ich do siebie na wspólne uwielbienie i dyskusję. Wtedy wszyscy będziecie mogli uczyć się na podstawie swoich doświadczeń. W każdym przypadku należy zadbać o to, aby wszyscy czuli się mile widziani i aby każdy miał coś do powiedzenia.

Jakie cele mogą przyświecać działalności koła misyjnego?

Celem kręgu misyjnego jest dzielenie się miłością Jezusa z innymi. Czyni się to poprzez małe, kameralne spotkania, które są wyzwaniem dla ludzi do wzrastania w wierze i służenia tym, którzy ich otaczają. Można to robić poprzez podawanie posiłków, mentoring, wolontariat lub w jakikolwiek inny sposób, w jaki ludzie mogą okazywać miłość innym.

Jako członkowie wspólnoty chrześcijańskiej, misjonarze są po to, by wspierać się nawzajem i zachęcać w drodze wiary.