swietarodzina.org.pl

Koronka do Miłosierdzia Bożego świętej Faustyny Kowalskiej


Post dodany przez @swietarodzina.org.pl · 11-05-22 · Modlitewnik
 • Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
 • święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
 • Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
 • I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
 • I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
 • Amen.
 • Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
 • Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 • Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
 • Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
 • Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
 • Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
 • Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
 • Amen.
 • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
 • na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
 • Dla Jego bolesnej Męki
 • miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (x10)
 • Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
 • Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (x3)
Koronka do Milosierdzia Bozego