swietarodzina.org.pl

Pomódl się ze wstawiennictwem świętego Józefa


Post dodany przez @swietarodzina.org.pl · 13-05-22 · Modlitewnik

Wzorze wszystkich pracowników, chwalebny święty Józefie, daj mi łaskę pracy w duchu pokuty za moje liczne przewinienia, abym mógł pracować sumiennie dla własnej przyjemności, dla przyjemności Boga, dla pragnienia życia i rozwijania przez pracę darów, którymi zostałem obdarzony, oraz dla cierpliwości, cichości i wytrwałości w pracy i w życiu, nie cofając się przed znużeniem ani trudnościami. Pracuj, zwłaszcza w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, pamiętając zawsze o śmierci i o tym, że będę musiał zdać rachunek za stracony czas, za utracone talenty, za dobre uczynki, które pozostały niewykonane, za próżną pychę, która powodzi się w życiu i w pracy, a która jest tak szkodliwa dla dzieła Bożego, dla Jezusa, przez Maryję, na Twój obraz, Święty Patriarcho Józefie. Amen.

Modlitwa do swietego Jozefa